Pensioenrecht

Een financieel zorgeloze toekomst is van onschatbare waarde. Indien een pensioen niet goed geregeld is, kan dat ernstige problemen tot gevolg hebben. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kunnen deze problemen zelfs onoplosbaar blijken. Wij kunnen u bijstaan in het veiligstellen van de oudedagsvoorziening voor uzelf en voor de werknemers binnen uw bedrijf.

Aan de bepaling van een goed pensioen zijn zowel juridische, als financiële en fiscale aspecten verbonden. Pellicaan Advocaten is gespecialiseerd in het civiele pensioenrecht en voorziet in advies en begeleiding:

  • bij fusies en overnames: wij adviseren over vragen die kunnen spelen bij de bestaande pensioenregelingen van de betrokken ondernemingen en hun personeel;
  • bij het beoordelen van pensioenovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten, de bijbehorende pensioenreglementen en de overige voorwaarden die daarbij een rol spelen;
  • bij het doorvoeren van wijzigingen in bestaande pensioenregelingen;
  • bij het analyseren van vragen en geschillen met betrekking tot pensioen;
  • bij het procederen en het geven van voorafgaand procesadvies, in samenhang met een juridische analyse van de problematiek;
  • bij het voeren van overleg met andere specialisten, die zijn betrokken bij uw pensioenregeling, zoals actuarissen, financieel pensioenadviseurs en fiscalisten.

Tot de cliënten van Pellicaan Advocaten behoren zowel werkgevers, als werknemers en gepensioneerden, die worden geconfronteerd met pensioenvraagstukken.

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u voor een oriënterend, vrijblijvend gesprek.

Terug naar expertises

Onze specialisten