Over Pellicaan

Pellicaan Advocaten is een ondernemend kantoor, dat wordt vertegenwoordigd door advocaten en juridisch medewerkers; professionals met expertise. De betrokkenheid binnen ons team is groot. We zijn juridisch partner én klankbord voor onze overwegend zakelijke cliënten. Ons doel is de zaken te verhelderen, zodat onze cliënten doelgericht kunnen ondernemen.

Binnen de gelederen van Pellicaan zijn de verschillende disciplines zowel los als in onderling verband in te schakelen. Vanuit een adviserende rol bieden wij onze cliënt een oplossing die de kans op een geschil minimaliseert. In eerste instantie zullen wij proberen om met preventieve maatregelen een geschil te voorkomen. Als een geschil niet kan worden voorkomen, staan we u bij in gerechtelijke procedures.

Contact

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.

Pellicaan Advocaten heeft vestigingen in Amsterdam en Rotterdam.

Pellicaan Advocaten N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24442282.

Algemene voorwaarden

Op de door Pellicaan Advocaten verrichte werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Pellicaan Advocaten ziet het belang van cliënten die werken met budgetten en is zich bewust van de kosten die het inwinnen van juridisch advies en/of het voeren van juridische procedures met zich meebrengt. In overleg kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze van declareren.

Onze advocaten


Klanttevredenheid

Pellicaan Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor, mevrouw mr. Y. Lagendijk, door het sturen van een e-mail of brief aan de Bestuurssecretaresse/Office­manager van ons kantoor, mevrouw C.G.M. van Willigen (carolien.vanwilligen@pellicaan.nl).

Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling en die van toepassing wordt verklaard op alle overeenkomsten van opdracht die met cliënten worden aangegaan. U treft de kantoorklachtenregeling hier aan. U kunt deze ook opvragen bij uw eigen advocaat of bij mevrouw C.G.M. van Willigen. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoet zien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn moeten afwijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur (www.degeschillencommissie.nl).