Paul van Ravenzwaaij

In de afgelopen 25 jaar heeft Paul van Ravenzwaaij een zeer ruime ervaring opgedaan op het gebied van pensioen. Hij beschikt over een uiteenlopende expertise over zowel de fiscale als de juridische aspecten. De combinatie van actuariële kennis en een ruime ervaring met de werking van pensioenuitvoerders maakt hem bij uitstek de gesprekpartner van de werkgever. Werkgevers benaderen Paul dan ook veelvuldig voor advies. Bijvoorbeeld omdat ze een discussie hebben over de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Of omdat ze een lopende pensioenregeling willen wijzigen en geen juridisch risico willen lopen in de toekomst.

Bij fusies en overnames wordt Paul regelmatig betrokken als expert om de pensioenrisico’s te beoordelen tijdens het due diligence proces en om te adviseren over het harmoniseren van verschillende pensioenregelingen na de overname. Soms blijkt een pensioenprobleem pas na de overname en adviseert hij over mogelijke oplossingen. 

Paul heeft zowel de PensioenAcademie als de studie Master of Arts in Pension and Life Assurances (MPLA) met goed gevolg afgerond. Hij is al ruim 20 jaar als docent verbonden aan diverse pensioenopleidingen en publiceert regelmatig in diverse vaktijdschriften en via blogs op LinkedIn en de website van Pellicaan advocaten.

Ervaring

  • Herstructurering pensioen na reorganisatie, het bleek na een reorganisatie binnen een groep van ondernemingen dat bijna de helft van de werknemers was aangesloten bij het verkeerde pensioenfonds. Zonder schade voor werkgever en werknemers is dit rechtgezet.
  • Voorkomen faillissement van een onderneming, het pensioenfonds had het faillissement aangevraagd omdat er geen premies werden voldaan terwijl feitelijk bezien de werkgever een vordering had op het fonds. Door de administratie op orde te brengen is het faillissement voorkomen.
  • Voorkomen dat werkgever zich moest aansluiten bij een pensioenfonds, het pensioenfonds was van mening dat de bedrijfsactiviteiten onder hun werkingssfeer vielen terwijl dit feitelijk bezien niet zo was gezien de verhoudingen tussen alle activiteiten. Na bezwaarmaking tegen de aansluiting heeft het fonds zijn standpunt herzien.
  • Groep van 15 werknemers bijgestaan in hun discussie met werkgever over eenzijdige wijzing pensioenregeling, werkgever heeft pensioenregeling zonder instemming werknemers aangepast en dreigde werknemers uit te sluiten indien ze niet akkoord gingen. Na contact met werkgever zijn werknemers zijn alsnog correct gecompenseerd en akkoord gegaan met de wijziging.

Paul van Ravenzwaaij heeft zich via zijn vennootschap Van Ravenzwaaij Pensioenadviseurs B.V. verbonden aan Pellicaan Advocaten.

Terug naar advocaten