Nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Pellicaan Advocaten. U dient alleen de verplichte velden in te vullen, maar wij waarderen het zeer als u meer gegevens achterlaat zodat wij u beter kunnen informeren.

De door u aan Pellicaan Advocaten N.V. meegedeelde gegevens worden verwerkt door Pellicaan Advocaten N.V. in een bestand ten behoeve van haar klantenbeheer, maar ook voor direct marketing, zoals het toesturen van de nieuwsbrief en uitnodigingen voor informatieve bijeenkomsten met klanten. U heeft het recht op inzage en verbetering van de op u of uw onderneming betrekking hebbende persoonsgegevens. U heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan carolien.vanwilligen@pellicaan.nl met duidelijke vermelding van uw (bedrijfs)naam. Om in of uit te schrijven voor marketing gerichte communicatie afkomstig van Pellicaan Advocaten, alsmede voor het corrigeren van reeds beschikbare gegevens kunt u de van toepassing zijnde onderstaande button gebruiken.