Belangrijk nieuws voor ZZP'ers!

Vandaag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bekend gemaakt dat de Belastingdienst ten onrechte het BSN opneemt in het btw-nummer van ZZP'ers.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar van ziekte

Werkgevers kunnen de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige ziekte op zijn vroegst per 1 april 2020 aanvragen. Dit blijkt uit het concept van de Regeling compensatie transitievergoeding, dat onlangs is gepubliceerd.

Accountant en belastingadviseur zijn verwerkingsverantwoordelijke | Datenschutzkonferenz

Eerder schreef ik in een artikel dat accountants en belastingadviseurs geen verwerkers zijn. De NBA was het daarmee in een reactie niet eens.

De macht van de ondernemingsraad onder de AVG

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (‘AVG’) per 25 mei a.s. is niet ver weg meer. Ook voor ondernemingsraden is een belangrijke rol weggelegd. Ondernemingsbeslissingen op het gebied van privacy kunnen namelijk vallen onder het advies- of instemmingsrecht van de ondernemingsraad, zoals hierna zal worden toegelicht.

AVG: accountants en belastingadviseurs zijn geen ‘verwerkers’

Ellen Timmer heeft een artikel geschreven voor Accountancy Vanmorgen inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Internetconsultatie conceptwetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

Pellicaan Advocaten N.V. heeft gereageerd op de inhoud van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans, meer specifiek met betrekking tot de maatregelen op het gebied van payrolling.

Blogs