De macht van de ondernemingsraad onder de AVG

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (‘AVG’) per 25 mei a.s. is niet ver weg meer. Ook voor ondernemingsraden is een belangrijke rol weggelegd. Ondernemingsbeslissingen op het gebied van privacy kunnen namelijk vallen onder het advies- of instemmingsrecht van de ondernemingsraad, zoals hierna zal worden toegelicht.

AVG: accountants en belastingadviseurs zijn geen ‘verwerkers’

Ellen Timmer heeft een artikel geschreven voor Accountancy Vanmorgen inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Internetconsultatie conceptwetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

Pellicaan Advocaten N.V. heeft gereageerd op de inhoud van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans, meer specifiek met betrekking tot de maatregelen op het gebied van payrolling.

Privacy verplichtingen uitzendbureau wijken voor cao-controle

Niet iedere organisatie heeft in dezelfde mate te maken met privacy. Aangezien de meeste organisaties werknemers hebben, is naleving van de privacyregelgeving met betrekking tot het personeel altijd aan de orde.

Het wetsvoorstel Payroll

Op vrijdag 6 april 2018 hebben PvdA, GroenLinks en SP het wetsvoorstel Payroll ingediend. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de verschillen tussen payrollwerknemers en werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de opdrachtgever weg te nemen.

Europese dag van de privacy

Deze dag is in het leven geroepen om Europese burgers beter te informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden en andere organisaties.

Blogs