Werknemer

Pensioenrechten, adviseren en trainen OR

Pellicaan Advocaten is deskundig en pakt pensioenzaken doelgericht en praktisch aan. Op basis van onze expertise:

  • helpen wij (collectieven van) werknemers bij het inzichtelijk maken van pensioenrechten en het bepalen van een eventuele schadeclaim van de werknemers tegen de pensioenuitvoerder of de werkgever;
  • adviseren wij ondernemingsraden bij een instemmingstraject voor het wijzigen van de pensioenregeling;
  • verzorgen wij trainingen van ondernemingsraden op het gebied van pensioen.

Pensioenschade

Pellicaan helpt regelmatig werknemers die te weinig pensioen krijgen. De vraag is dan eerst wat de pensioenschade is. De pensioenschade wordt bovendien vaak pas later ontdekt, waardoor verjaringsvraagstukken spelen.

Onvolledige of onduidelijke afspraken

De meeste discussie voor de werknemer inzake zijn pensioen ontstaat indien de afspraken in de pensioenovereenkomst niet duidelijk of volledig zijn. De werknemer vraagt zich bijvoorbeeld af waar hij recht op heeft en bij wie hij dit recht kan claimen. Bij de werkgever of de pensioenuitvoerder?

Wijzigen pensioenovereenkomst

Het wijzigen van de pensioenovereenkomst gaat in de praktijk niet altijd juridisch correct. Als de werkgever de pensioenuitvoerder een andere regeling laat uitvoeren dan waarop de werknemer feitelijk recht heeft, dan heeft de werknemer twee claims. Een claim op de pensioenuitvoerder op grond van het pensioenreglement. En een claim op de werkgever op grond van de pensioenovereenkomst.

Ontslag en pensioen

Voortijdig ontslag kan grote impact hebben op de pensioenaanspraken van een werknemer. Dit zal dus meegewogen moeten worden bij de onderhandelingen over het ontslag.

Instemmingsrecht ondernemingsraad

Bij het aangaan of wijzigen van de pensioenregeling speelt de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol. De OR geeft wel of geen instemming. Deze instemming is meestal niet bindend, maar voor veel werknemers wel leidend. Dus dient een OR zich goed te verdiepen in de gevolgen van de gevraagde instemming.

Pellicaan Advocaten heeft een whitepaper opgesteld, waarin u meer informatie kunt lezen over de rol van de OR bij pensioen. Dit whitepaper vindt u hier.

 

Terug naar expertise Pensioen