Staat u op het punt contracten aan te gaan die u vooraf wenst te laten toetsen? Heeft u een juridische vraag? Is een gerechtelijke procedure nog te voorkomen?

 

Pellicaan Advocaten staat u bij op praktische en efficiënte wijze. Met onze brede kennis en ervaring beschikken wij over de kwaliteiten die u zoekt. Wij adviseren en procederen. Uw zaak is bij ons in goede handen.

Op deze website vindt u informatie over onze expertises en de rechtsgebieden waarbinnen wij werkzaam zijn.

 

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.

Expertises

Rol ondernemingsraad bij pensioen groter dan vaak gedacht

Een werkgever die de lopende pensioenregeling wil wijzigen, heeft hiervoor de instemming van de Ondernemingsraad nodig. De Wet op de ondernemingsraden biedt aan de Ondernemingsraad de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, de nietigheid van het besluit tot wijziging in te roepen. Volgens Rechtbank Amsterdam kan dit ook indien de Ondernemingsraad wel heeft ingestemd met de wijziging, maar de werkgever niet voldoet aan de hieraan verbonden voorwaarden.

Pellicaan Advocaten adviseerde Sievert Logistik Auslandsbeteiligungen GmbH bij de verkoop van Nederlandse Transport Maatschappij B.V.

De transactie werd vanuit Duitsland begeleid door Mazars in Germany . Pellicaan Advocaten was verantwoordelijk voor het Nederlandse gedeelte van de transactie.

Moet u in actie komen voor de invoering van de Wet toekomst pensioenen?

Het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. De regering wil de Wtp per 1 juli 2023 invoeren. De impact van de Wtp op uw organisatie is afhankelijk van de huidige pensioenregeling. Het is belangrijk dat u nu, dus voor de invoering van de Wtp, scherp heeft of u actie moet ondernemen. Wij hebben daarom een overzicht gemaakt zodat u kunt zien of u voor 1 juli 2023 in actie moet komen. En zo ja, welke acties voor uw onderneming belangrijk zijn.