Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is continu aan verandering onderhevig. Dat kan voor een onderneming onverwachte en ingrijpende gevolgen hebben.

Pellicaan Advocaten biedt hulp. Onze mogelijkheden zijn talrijk en breed toepasbaar. Wij behandelen arbeidsgeschillen en voeren gerechtelijke procedures. Daarnaast brengen we advies uit over uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken, zoals:

  • alle vormen van (flexibele) arbeids- en uitzendcontracten;
  • implementatie van een nieuw salarisgebouw of nieuwe functie;
  • medezeggenschapsrecht;
  • (juridische aspecten van het) sociaal verzekeringsrecht;
  • de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen);
  • (juridische aspecten van) een arbeidsvoorwaardelijke regeling;
  • personele gevolgen van een reorganisatie of bedrijfsbeëindiging.

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.

Meer informatie over reorganisaties

 

 
Terug naar expertises