Jonathan Abraha

Jonathan Abraha is sinds 2012 advocaat. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft in 2019 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond.

Jonathan procedeert en adviseert op het gebied van individueel en collectief arbeidsrecht, waaronder ontslagrecht (reorganisaties), medezeggenschapsrecht (voor zowel ondernemers als ondernemingsraden), arbeidsvoorwaarden, statutair directeuren en uiteenlopende arbeidsrechtelijke kwesties.

Specialisatie

Daarnaast is hij gespecialiseerd in uitzendrecht en adviseert uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollorganisaties over de complexe wet- en regelgeving in de uitzendbranche.

Jonathan is lid van de landelijke Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA).


Jonathan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

- arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen in dit geregistreerde rechtsgebied.

Terug naar advocaten