Lisanne Wigboldus

Lisanne (L.G.) Wigboldus is sinds maart 2020 werkzaam bij Pellicaan Advocaten en in maart 2021 beëdigd tot advocaat.

De collega’s van Lisanne beschrijven haar als evenwichtig en sociaal. Ze heeft een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak van zaken, maar ze staat ook vaak in de rechtbank om de belangen van haar cliënten te behartigen.

Kenmerkend voor deze sportieveling is het bekende citaat van Johan Cruijff ‘Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.’. Lisanne vertaalt dit citaat in het juridische werkveld door gebruik te maken van een praktische aanpak en deze aanpak op een begrijpelijke en toegankelijke wijze uit te leggen. Met probleemgericht denken kom je in figuurlijke zin niet dichter bij de goal, daarom beweegt ze haar klanten oplossingsgericht te denken.

Specialisatie

Lisanne is gespecialiseerd in:

  • arbeidsrecht;
  • medezeggenschapsrecht;
  • privacyrecht;
  • procesrecht.

Lisanne heeft de master Rechtsgeleerdheid (specialisatie Arbeidsrecht) en de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Universiteit van Tilburg.

Ervaring

Enkele recente zaken van Lisanne:

  • Het begeleiden/coördineren van een bezwaarschriftprocedure wegens onjuiste toepassing van het groepsbegrip in het kader van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid.
  • Cliënten bijstaan in rechte (zowel in eerste aanleg als in hoger beroep), bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht (loonvorderingen of ontslag), contractenrecht (interpretatiegeschillen) of executiegeschillen.
  • Het opstellen van verscheidene contracten of documentatie op het gebied van arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, personeelshandboek of vaststellingsovereenkomsten) of ondernemingsrecht (volmachten en diverse besluitvorming).
Terug naar advocaten