Lisanne Wigboldus

Lisanne (L.G.) Wigboldus is sinds maart 2020 werkzaam bij Pellicaan Advocaten en in maart 2021 beëdigd tot advocaat. De interesses van Lisanne liggen op het gebied van het arbeidsrecht, het privacyrecht, het medezeggenschapsrecht en het ondernemingsrecht.

De collega’s van Lisanne beschrijven haar als een rustig maar sociaal persoon met een pragmatische aanpak.

Kenmerkend voor deze sportieveling is het bekende citaat van Johan Cruijff ‘Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.’. Lisanne vertaalt dit citaat in het juridische werkveld door gebruik te maken van een praktische aanpak en deze aanpak op een begrijpelijke en toegankelijke wijze uit te leggen. Met probleemgericht denken kom je in figuurlijke zin niet dichter bij de goal, daarom beweegt ze haar klanten oplossingsgericht te denken.

Specialisatie

Lisanne specialiseert zich onder meer in het medezeggenschapsrecht. Medezeggenschap wordt vaak onnodig als iets ‘lastigs’ ervaren volgens Lisanne. Door de ondernemingsraad te laten meedenken, meedoen en meebeslissen, kan de OR fungeren als een waardevolle gesprekspartner voor het bestuur. Echter leiden cultuurverschillen vaak tot miscommunicaties, en heeft zowel het bestuur als de OR de neiging veelvuldig in de pen te klimmen en zich vast te klampen aan de WOR. Door het bestuur en de OR het gesprek aan te laten gaan en te zoeken naar gezamenlijke belangen wordt een medezeggenschapstraject weer een waardevolle toevoeging binnen een organisatie. Lisanne biedt zowel OR’en als het bestuur handreikingen waarmee stappen kunnen worden gezet richting een waardevol medezeggenschapstraject.

Terug naar advocaten