De privacy van het Handelsregister en het woonadres van de zzp’er

31 augustus 2021

Moet een zzp’er met zijn/haar woonadres worden vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel?

Ondernemers moeten zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Die verplichting geldt ook voor natuurlijke personen met een onderneming (zzp’ers en eenmanszaken). Zzp’ers en eenmanszaken dienen daarom het post- en bezoekadres van de (hoofd)vestiging te registreren. Wanneer vanuit huis wordt gewerkt, betekent dit dat het woonadres in het Handelsregister terecht komt.

Voor veel zzp’ers en andere natuurlijke personen die in het Handelsregister worden opgenomen, heeft deze verplichting veel impact op hun privacy, onder meer doordat zij veel worden benaderd door advertentiebedrijven. Onder de huidige wetgeving is het wel mogelijk om te vragen om het woonadres af te schermen in geval van een dreiging. Om hier een beroep op te kunnen doen, moet worden voldaan aan verschillende vereisten, maar dat is niet makkelijk.

Wetgevingsadvies van de AP: scherm alle woonadressen af

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zag aanleiding om een wetgevingsadvies uit te brengen over de openbaarheid van woonadressen van zzp’ers en eenmanszaken. In het wetgevingsadvies voert de AP aan dat het niet noodzakelijk is dat het vestigingsadres van de onderneming van een natuurlijk persoon voor iedereen openbaar is. Het Handelsregister is immers bedoeld om te kunnen controleren met wie men zake doet en of de persoon met wie men contact heeft, bevoegd is een onderneming of organisatie te vertegenwoordigen. Wanneer men te maken heeft met een onderneming van een natuurlijk persoon speelt dat geen rol, omdat alleen die specifieke natuurlijk persoon de onderneming mag vertegenwoordigen. Daarnaast voert de AP aan dat bedrijven verplicht zijn om op iedere factuur hun adres te vermelden. Voor het adres hoeft een klant dus ook niet het Handelsregister te raadplegen. De AP adviseert daarom om alle adressen van zzp’ers af te schermen.

Het volledige advies van de AP vindt u via deze link.

Privacy van andere personen en registers?

Gelukkig krijgen zzp’ers steun van de AP. Eerder zorgde de AP er al voor dat het BSN verdween uit het btw-nummer van zzp’ers. Het zal niet bij het woonadres van zzp’ers en eenmanszaken moeten blijven. Ook de openbaarheid van het ubo-register en het Kadaster zullen onder de loep moeten worden genomen.

Voor meer informatie over het ubo-register en bescherming van de persoonsgegevens die daarin moeten worden opgenomen, verwijzen wij graag naar onze berichten over het ubo-register op onze website en naar het persoonlijke blog van onze collega Ellen Timmer.

Meer lezen

Meer informatie over het ubo-register

Voor meer informatie of advies over de ingewikkelde ubo-register wetgeving, die ook verplichtingen op het gebied van de privacy met zich mee brengt, kunt u terecht bij het ubo-register team van Pellicaan Advocaten, dat bestaat uit Xander AldersEllen Timmer en Elif Barioglu en Caro Mennen.