Caro Mennen

Caro (C.G.P.) Mennen is gespecialiseerd in informatica- en privacyrecht. Caro is een betrokken advocaat, zij bouwt graag een persoonlijke relatie op met haar klanten. Het liefst denkt zij aan de start van een nieuw project of samenwerking al met haar klanten mee. Op die manier kunnen mogelijke haken en ogen al in een vroeg stadium worden gezien.

In de uitvoering van haar werkzaamheden onderscheidt Caro zich door veel oog te hebben voor de behoefte van haar cliënt. Zij vindt het belangrijk dat haar werkzaamheden toegevoegde waarde hebben en dat zij een cliënt daarmee écht ondersteunt en helpt, zowel op de juridische inhoud als op de gekozen aanpak en insteek van de dienstverlening. Ze is goed bereikbaar, communiceert helder en adviseert nauwkeurig en deskundig. Waar nodig werkt ze samen met specialisten op andere gebieden, zoals cybersecurity experts, fiscalisten, marketing- en communicatiespecialisten.

Zij treedt onder meer op voor (zakelijke) dienstverleners, producenten van e-health-oplossingen, not for profit organisaties.

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met Caro.

Specialisatie

Caro is gespecialiseerd in:

  • informaticarecht;
  • privacyrecht;
  • contractenrecht.

In 2021 is ze cum laude geslaagd voor de specialisatieopleiding informaticarecht aan de Grotius Academie. Om haar kennis te onderhouden en verdiepen is ze lid van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA), de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) en de Vereniging Privacy Recht (VPR).

Ervaring

Enkele recente zaken van Caro:

  • Beoordelen en aanpassen van contractstukken voor het ontwikkelen van software op basis van een Agile-ontwikkelmethode en onderhandelen over die aanpassingen voor een organisatie actief in de zakelijke dienstverlening.
  • Caro heeft een (not for profit) hulpverlenende instantie bijgestaan door contractdocumenten op te stellen voor het afnemen van een aantal (standaard en maatwerk) applicaties. Hierbij kwamen verschillende aspecten van de ontwikkeling van het maatwerk en het verlenen van de licentie tot implementatie, onderhoud en beheer aan de orde.
  • Adviseren van een bedrijf wiens systemen door een hack geïnfecteerd werden met ransomware; werkzaamheden onder meer:  beheersen van dat cybersecurity-incident, coördinatie met verschillende betrokken specialisten en voorbereiding en indiening van de datalekmelding aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanbeveling

“Caro Mennen and the team from Pellicaan are our trusted advisors in all corporate and commercial questions in the Netherlands. All advice is thorough, commercially astute and swiftly implemented (and within budget). Furthermore, they work well together with our local tax advisors, enabling a coherent corporate implementation for our Dutch arm of the business.” – J. Huhn, senior legal counsel


Caro heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • informatierecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen in dit geregistreerde rechtsgebied.

 

Terug naar advocaten