Caro Mennen

Caro (C.G.P.) Mennen is sinds 2012 in dienst bij Pellicaan Advocaten. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht (2006 - 2011). In haar master koos Caro voor de richting privaatrecht, waarbij het accent lag op het ondernemingsrecht. Haar master-scriptie betrof een onderwerp binnen het faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering.

Behalve op juridisch vlak heeft Caro zich ook op andere gebieden ontwikkeld. Zo was zij als lid van een studentenvereniging actief betrokken bij diverse commissies. Daarnaast heeft zij als vrijwilliger een actieve rol gespeeld in een project voor jongeren met een psychische beperking.

Bij Pellicaan Advocaten houdt Caro zich bezig met vraagstukken op ondernemingsrechtelijk gebied. Haar expertise omvat onder meer het vennootschapsrecht, het insolventierecht, het opstellen van overeenkomsten en het voeren van civiele procedures.

Als lid van de Vereniging de Jonge Balie Utrecht was zij betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals de Plaatselijke Pleitwedstrijden en de Buitenlandreis.

Terug naar advocaten