Het ubo-register treedt op 27 september in werking: moet ik iets doen?

24 september 2020

Dit is het eerste artikel uit een serie die Pellicaan Advocaten zal publiceren over het Nederlandse ubo-register.

Inmiddels is het wel doorgedrongen: op zondag 27 september 2020 treden de bepalingen over het ubo-register in werking.

Deze wet is van belang voor vrijwel alle rechtspersonen naar Nederlands recht, zoals bv en stichting, en voor personenvennootschappen, zoals vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap. Deze worden hierna ‘registratieplichtigen’ genoemd.

Wat gebeurt er?

Met ingang van aanstaande zondag (27 september 2020) zijn alle registratieplichtigen verplicht om hun uiteindelijk belanghebbende(n), ‘ubo(’s)’, in te schrijven in het ubo-register, dat een onderdeel is van het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Op wat een ubo is, komen we later terug.

Moeten wij iets doen?

Hier is een verschil tussen registratieplichtigen die al in het Handelsregister zijn ingeschreven en nog op te richten entiteiten:

  • Rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na 27 september worden opgericht, moeten direct hun ubo’s opgeven aan de Kamer van Koophandel.
  • Bestaande registratieplichtigen hebben achttien maanden de tijd om hun ubo’s te registreren.

Wie schrijft er in?

Het bestuur van de rechtspersoon, respectievelijk de vennoten van de personenvennootschap moeten de registratie verzorgen. Bij de oprichting van een rechtspersoon is een notaris nodig, die toch al onderzoek moet doen naar de ubo’s, zodat bij oprichting van een rechtspersoon de opgave via de notaris kan worden gedaan. Nieuw op te richten personenvennootschappen moeten de opgave zelf aan de Kamer van Koophandel doorgeven.

Vraag advies!

Voor advies over de ingewikkelde ubo-registerwetgeving, die ook verplichtingen op het gebied van de privacy met zich meebrengt, kunt u terecht bij het ubo-registerteam van Pellicaan Advocaten, dat bestaat uit Xander Alders, Ellen Timmer en Elif Barioglu. Zij kunnen u ook adviseren over het bepalen van de in te schrijven ubo('s).