Ubo-register: afscherming van ubo-gegevens voor het publiek

5 oktober 2020

Dit is het negende artikel uit een serie die Pellicaan Advocaten publiceert over het Nederlandse ubo-register.

Eerder geschreven artikelen:

Inleiding

Er zijn uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van Nederlandse entiteiten, voor wie het nadelig kan zijn dat zij vanaf 27 september 2020 bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd, bijvoorbeeld omdat zij worden bedreigd. Op grond van de regelgeving bestaat een beperkte afschermingsmogelijkheid voor de navolgende soorten ubo’s:

  • mensen die politiebescherming krijgen;
  • minderjarigen;
  • personen die onder curatele of onder bewind zijn gesteld of die in het buitenland handelingsonbekwaam zijn verklaard.

Politiebescherming

De Europese wetgever is er bij de totstandkoming van de Europese regels van uit gegaan dat het afschermingsregime zou worden misbruikt en heeft de lidstaten bevolen om zeer beperkte uitzonderingen op de openbaarheid van de ubo-gegevens toe te staan. Om die reden heeft de Nederlandse wetgever beslist dat de afscherming van bedreigde ubo’s uitsluitend kan worden gebaseerd op politiebescherming. Tijdens de parlementaire behanding is door de minister aangegeven dat ubo’s die verwachten dat de openbaarmaking van hun gegevens een onevenredig risico met zich brengt, zich al kunnen melden voor politiebescherming.

Bij het invullen van het ubo-formulier van de Kamer van Koophandel kan worden aangegeven dat de ubo verzoekt om afscherming wegens politiebescherming. Als dit verzoek wordt gedaan, verifieert de Kamer dit bij de bevoegde instanties.

Minderjarigheid

Bij het invullen van het ubo-formulier van de Kamer van Koophandel kan worden aangegeven dat om afscherming wegens minderjarigheid wordt verzocht. De juistheid daarvan kan de Kamer van Koophandel aan de hand van het identiteitsbewijs vaststellen.

Handelingsonbekwaamheid

Bij het invullen van het ubo-formulier van de Kamer van Koophandel kan worden aangegeven dat om afscherming wegens handelingsonbekwaamheid wordt verzocht. De Kamer vraagt om een uittreksel uit het curatele- en bewindregister als bewijs.

Toegang voor private ondernemingen tot gegevens van afgeschermde ubo’s

Banken, andere financiële ondernemingen en notarissen hebben – anders dan de rest van het publiek – toegang tot de gegevens van de afgeschermde ubo’s.

Privacy

Op de kritiek op de openbaarheid van de ubo-gegevens bij de totstandkoming van de regelgeving gaan we in een afzonderlijk artikel in.

Vraag advies!

Voor advies over de ingewikkelde ubo-register wetgeving, die ook verplichtingen op het gebied van de privacy met zich mee brengt, kunt u terecht bij het ubo-register team van Pellicaan Advocaten, dat bestaat uit Xander Alders, Ellen Timmer en Elif Barioglu.

Eerder geschreven artikelen: