Ellen Timmer

Ellen (E.C.) Timmer is vanaf januari 2002 werkzaam bij Pellicaan Advocaten als advocaat ondernemingsrecht. Zij studeerde af in het Nederlands recht aan de VU te Amsterdam (1981) en in het fiscaal recht te Leiden (1993).

Van 1996 tot 2002 werkte Ellen als ondernemingsrechtjurist bij Mazars Paardekooper Hoffman. Eerdere ervaring deed zij op als jurist en belastingadviseur bij BDO CampsObers, bij BarentsKrans in Den Haag en bij Schep Advocaten in Oud-Beijerland.

Ellen is zeer actief op het gebied van ondernemingsrecht en handelsrecht met extra aandacht voor juridische relaties met financiële instellingen. Onder meer adviseert zij cliënten die geconfronteerd worden met opzegging door de bank van de relatie.

Zij volgt de nieuwe ontwikkelingen rond het Nederlandse rechtspersonenrecht op de voet. Op Linkedin heeft Ellen een groep gecreëerd, die zich richt op de modernisering van het ondernemingsrecht. Deze groep telt inmiddels meer dan 1000 leden.

Specialisatie

Een ander aandachtsgebied is het financiële recht. Ellen houdt zich binnen dit recht onder meer bezig met de Wet normering topfunctionarissen (WNT), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en delen van de Wet op het financieel toezicht.

Tot slot houdt zij zich bezig met de digitalisering van het recht en de uitwerking op de hiervoor genoemde rechtsgebieden, met name voor zover het digitale veiligheid en databescherming betreft.

In haar blog https://ellentimmer.com/ volgt zij ontwikkelingen op haar primaire interessegebieden en verschaft zij achtergrondinformatie voor haar advisering.


Ellen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

- algemene praktijk

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen in dit geregistreerde rechtsgebied.

Terug naar advocaten