Ubo-register: blijven de ubo-gegevens in Nederland?

8 oktober 2020

Dit is het twaalfde artikel uit een serie die Pellicaan Advocaten publiceert over het Nederlandse ubo-register.

Zie onderaan dit artikel een overzicht van de eerder geschreven artikelen.

Inleiding

De gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) die vanaf 27 september 2020 worden geregistreerd in het door de Kamer van Koophandel gehouden ubo-register zijn niet alleen voor binnenlands gebruik.

Het Nederlandse ubo-register is tot stand gekomen op basis van Nederlandse wetgeving, waartoe Nederland verplicht is op grond van Europese regelgeving. De Europese regels schrijven voor dat uiterlijk 10 maart 2021 alle ubo-registers in alle Europese lidstaten met elkaar zullen worden gekoppeld. Deze gekoppelde registers zullen ten dienste staan van de bevoegde autoriteiten.

Enige tijd geleden waren er nog diverse lidstaten (onder meer Nederland) waarin het ubo-register nog niet functioneerde. Voor zover ons bekend is de IT rondom de registers per lidstaat verschillend, zodat het koppelen van de registers een technische uitdaging zal zijn.

Waarschijnlijk zal de datum 10 maart 2021 niet worden gehaald. Dit valt af te leiden uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ubo-register in juni jl. De minister van Financiën deelde toen mee dat de ubo-registers van de lidstaten worden gekoppeld en via een centraal platform zouden kunnen worden opgevraagd. Zijn verwachting was toen dat de koppeling 'in de loop van volgend jaar' zou plaatsvinden.

Appels met peren vergelijken

De implementatie van de Europese ubo-register-regelgeving verschilt sterk per EU-lidstaat, onder meer doordat de definitie van ubo kan verschillen. Er is bijvoorbeeld een land dat ook gemachtigden van rechtspersonen als ubo aanmerkt. Het zal ons daarom benieuwen of de informatievoorziening over de ubo’s van de verschillende landen gestroomlijnd gaat worden en of de nationale verschillen tussen entiteiten en de verschillen in de definities van het begrip ‘ubo’ zichtbaar gemaakt gaan worden.

Toegang buitenlanders tot Nederlands ubo-register

Buitenlandse organisaties en buitenlandse privépersonen kunnen het Nederlandse ubo-register inzien door het aanvragen van een ‘KvK uittreksel ubo-register’, dat € 2,50 kost. Nu het register nog lang niet compleet is, heeft inzage op dit moment niet veel zin.

Vraag advies!

Voor advies over de ingewikkelde ubo-register wetgeving, die ook verplichtingen op het gebied van de privacy met zich mee brengt, kunt u terecht bij het ubo-register team van Pellicaan Advocaten, dat bestaat uit Xander Alders, Ellen Timmer en Elif Barioglu.

Eerder geschreven artikelen: