Tijdige registratie ubo in Nederlands ubo-register

27 januari 2022

Eerder schreven wij een serie artikel over de regels inzake het ubo-register. Zie onderaan dit artikel een overzicht van de eerder geschreven artikelen.

Verplichte en juiste registratie

De regels inzake het Nederlandse ubo-register zijn op 27 september 2020 in werking getreden. Registratieplichtigen, zoals besloten vennootschappen, die al in het handelsregister waren ingeschreven op voormelde datum, hebben achttien maanden de tijd om hun uiteindelijk belanghebbende(n) in te schrijven. Die termijn verstrijkt op 27 maart aanstaande.

Let er op dat het belangrijk is de uiteindelijk belanghebbenden op de juiste manier vast te stellen. In een deel van de situaties is het eenvoudig, maar het kan ook ingewikkeld zijn. Beslissend is wat in de Nederlandse regelgeving staat.

Inbreuk op privacy

Er zijn uiteindelijk belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de inbreuk op hun databeschermingsrechten als bedoeld in de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacy First heeft er een procedure over gevoerd die zij heeft verloren omdat er al zaken aan de Europese rechter, het Hof van Justitie van de EU, zijn voorgelegd. Lees hier het artikel over deze procedure.

Meer informatie of vragen?

Meer informatie over de regelgeving inzake uiteindelijk belanghebbende, ubo-register en de AVG-aspecten is te verkrijgen bij onze advocaten Elif Barioglu, Xander Alders, Caro Mennen en Ellen Timmer. U kunt tevens contact opnemen via ons algemene e-mailadres: info@pellicaan.nl

Eerder geschreven artikelen:

1. Het ubo-register treedt op 27 september in werking: moet ik iets doen?
2. Ubo-register: wie is de uiteindelijk belanghebbende van de stichting?
3. Ubo-register: wie is de uiteindelijk belanghebbende van de bv?
4. Ubo-register: welke entiteiten worden in het register opgenomen?
5. Ubo-register: wie is de ubo van de vof en de cv?
6. Ubo-register: wie is de ubo van de bv met een stak?
7. Ubo-register: Welke gegevens worden over de uiteindelijk belanghebbende geregistreerd?
8. Ubo-register: wie heeft toegang tot de ubo-gegevens?
9. Ubo-register: afscherming van ubo-gegevens voor het publiek
10. Ubo-register: wie controleert de juistheid van de ubo-registratie?
11. Ubo-register: trekt de ubo aan de touwtjes?
12. Ubo-register: blijven de ubo-gegevens in Nederland?