Vennootschapsrecht

Onder het vennootschapsrecht vallen vele elementaire juridische aspecten aangaande uw onderneming. Het behelst de structuur van de onderneming en alles wat daarmee samenhangt. Voor welke rechtsvorm wordt gekozen in de oprichtingsfase: een bv, een nv, een personenvennootschap, of een stichting? Maar ook bij een wijziging van rechtsvorm, of het beëindigen en liquideren van een onderneming is het vennootschapsrecht bepalend.

Onderwerpen zoals aandelentransacties, certificering van aandelen, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, juridische fusie en splitsing zijn veelvoorkomende aspecten binnen deze expertise. Pellicaan Advocaten ondersteunt u hierbij. Het belang van uw onderneming staat bij ons voorop.

Wij adviseren ondernemers op vennootschapsrechtelijk gebied, vanaf de periode voor oprichting:

  • bij de inrichting van de statuten;
  • het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst;
  • de afspraken met de bestuurder(s);
  • de beperking van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid;
  • een juridische fusie of splitsing;
  • tot aan het moment van de vereffening van een vennootschap.

Pellicaan Advocaten is uw juridisch partner ‘in business’.

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.

Terug naar expertises