Robert van der Hauw

Robert studeerde privaatrecht (LLM) en geschiedenis (MA) aan de Universiteit van Amsterdam en international relations (MSc) aan de London School of Economics and Political Science.

Robert is sinds april 2020 werkzaam bij Pellicaan Advocaten. Bij Pellicaan Advocaten richt hij zich op de overnamepraktijk en het adviseren van cliënten op het gebied van ondernemingsrecht in bredere zin. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van cliënten bij fusies en overnames en joint-ventures en met het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

Voordat Robert in dienst trad bij Pellicaan Advocaten is hij als M&A-advocaat onder andere werkzaam geweest op de corporate en M&A sectie van een groot internationaal advocatenkantoor in Amsterdam.

Ter specialisatie heeft Robert in 2018 met succes de postacademische leergang Mergers & Acquisitions afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

In 2023 rondde hij met succes de postacademische specialisatieopleiding Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht af aan de Grotius Academie.


Robert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

- ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen in dit geregistreerde rechtsgebied.

Terug naar advocaten