Privacy

Onder invloed van de steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij wordt er steeds meer data verzameld. Data die mogelijk kansen voor uw onderneming of organisatie biedt. Ook data die mogelijk gegevens over natuurlijke personen bevat. In dat laatste geval moet u (onder meer) voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Europese regelgeving

De verdergaande digitalisering heeft ertoe geleid dat met ingang van 25 mei 2018 de AVG in werking is getreden. De AVG bevat tal van nieuwe verplichtingen waarmee ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens verwerken, rekening moeten houden. Wanneer het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet aan de regelgeving voldoet, kan de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) hoge boetes opleggen.

Wij helpen u graag op weg met een flyer waarin op een eenvoudige en overzichtelijke manier de belangrijkste onderwerpen uit de AVG aan bod komen. Met behulp van de flyer kunt u bepalen wat uw positie is en of bepaalde verplichtingen ook voor u zouden kunnen gelden.

Flyer AVG

Wat te doen?

  • De advocaten en juristen van Pellicaan Advocaten die gespecialiseerd zijn in privacyrecht helpen u graag met de verschillende (juridische) vraagstukken die op dit gebied spelen. U kunt daarbij denken aan vragen zoals:
  • Welke gegevens mag ik van mijn klanten vragen en waarvoor mag ik die gebruiken?
  • Heb ik toestemming van mijn klant nodig om hun gegevens te gebruiken?
  • Mag ik mijn medewerkers controleren door bijvoorbeeld hun e-mails te lezen?
  • Mag ik de gegevens die ik heb, doorgeven aan partijen waarmee ik samenwerk?
  • Er is data verloren gegaan. Is er nu sprake van een datalek? Zo ja, wat moet ik nu doen?

Onze diensten

Wij bieden verschillende diensten aan waardoor u kunt voldoen aan de AVG en (indien relevant) andere branchespecifieke regelgeving. Hierdoor vermijdt u het risico op overtreding van wet- en regelgeving, imagoschade, boetes en dergelijke. Daarnaast bent u in staat om de kansen en voordelen van de data die u verzamelt, optimaal te benutten. Wat kunt u verwachten?

Pragmatische adviezen over uw positie, beleid en do’s en don’ts in het kader van privacy wet- en regelgeving.

Vormgeven en vastleggen van het beleid op privacygebied. Denk hierbij ook aan specifiek (privacy)beleid voor uw werknemers in documenten zoals personeelshandboek, gebruiksovereenkomst voor communicatiemiddelen (laptop, tablet, mobiele telefoon), datalekprotocol en dergelijke.

Opstellen van diverse documenten waardoor u aan uw verplichtingen voldoet, denk hierbij aan een bewerkersovereenkomst met leveranciers of uw klanten, privacy statement, disclaimers en cookie statements.

Het beoordelen van documenten (bijvoorbeeld een bewerkersovereenkomst) die u worden voorgelegd of juridische aspecten van risicobeperkende maatregelen, zoals eisen te stellen aan leveranciers, cybersecurity verzekeringen, verhouding mogelijkheden softwarepakket vs. verplichtingen AVG etc.

Ten slotte bent u ook voor 'damage control' bij ons aan het goede adres. Denk hierbij onder meer aan (het melden van) datalekken, beoordeling aansprakelijkheidsrisico’s en claimmogelijkheden, het voeren van juridische procedures over privacygerelateerde zaken en communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens in die gevallen.

Privacy team

Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag? Aarzel niet een neem contact op met een van de advocaten gespecialiseerd in privacyrecht. De leden van ons privacy-team zijn Xander Alders, Elif Barioglu, Jeroen Belderok, Alexander den Hollander, Caro Mennen en Ellen Timmer.

IT-Audit, technische & forensische onderzoeken

Pellicaan Advocaten werkt nauw samen met de IT-security-advisors van Mazars Paardekooper Hoffman. Ze hebben ruime kennis en ervaring in certificeringen en assurance op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast kunnen zij penetratietesten en vulnerabilityscans uitvoeren om de weerbaarheid van uw IT-omgeving te testen. Zij kunnen ook een Privacy Impact Assessment bij uw organisatie uitvoeren, zodat u inzicht krijgt in de mate waarin uw organisatie of (nieuw) product/dienst voldoet aan privacywet- en regelgeving. Daarnaast kan Mazars u bijstaan als zich in uw organisatie interne of externe incidenten hebben voorgedaan op het gebied van IT, waarbij digitaal bewijs van belang kan zijn. Wij adviseren u graag over het nut en de noodzaak van dergelijke diensten en brengen u graag met hen in contact.

Terug naar expertises