Privacyrecht

AVG

Privacy is een onderwerp dat voor steeds meer mensen belangrijk is. Iedere organisatie heeft hiermee te maken; of het nu gaat over het op een goede manier in de markt zetten van je product of dienst en/of de waarborging van de privacy van je werknemers. Het onderwerp is niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering.

Op Europees niveau zijn de regels op het gebied van privacy vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG bevat tal van verplichtingen waarmee ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens verwerken, rekening moeten houden. Wanneer het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet aan de regelgeving voldoet, kan de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) hoge boetes opleggen. Daarnaast kan het negatieve publiciteit opleveren. 

Wij helpen u graag op weg met een flyer waarin op een eenvoudige en overzichtelijke manier de belangrijkste onderwerpen uit de AVG aan bod komen. Met behulp van de flyer kunt u bepalen wat uw positie is en of bepaalde verplichtingen ook voor u zouden kunnen gelden.AVG-flyer

Klik hier om de flyer te openen

Onze diensten

De privacyrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten helpen u graag met de verschillende (juridische) vraagstukken die op dit gebied spelen. Wij bieden verschillende diensten aan waardoor u kunt voldoen aan de AVG en (indien relevant) andere branchespecifieke regelgeving. Wat kunt u verwachten?

Pragmatische adviezen over uw positie, beleid en do’s en don’ts in het kader van privacy wet- en regelgeving.

Vormgeven en vastleggen van het beleid op privacygebied. Denk hierbij ook aan specifiek (privacy)beleid voor uw werknemers in documenten zoals personeelshandboek, gebruiksovereenkomst voor communicatiemiddelen (laptop, tablet, mobiele telefoon), datalekprotocol en dergelijke.

Opstellen van diverse documenten waardoor u aan uw verplichtingen voldoet, denk hierbij aan een verwerkersovereenkomst met leveranciers of uw klanten, privacy statement, disclaimers en cookie statements.

Het beoordelen van documenten (bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst) die u worden voorgelegd of juridische aspecten van risicobeperkende maatregelen, zoals eisen te stellen aan leveranciers, cybersecurity verzekeringen, verhouding mogelijkheden softwarepakket vs. verplichtingen AVG etc.

Ten slotte bent u ook voor 'damage control' bij ons aan het goede adres. Denk hierbij onder meer aan (het melden van) datalekken, beoordeling aansprakelijkheidsrisico’s en claimmogelijkheden, het voeren van juridische procedures over privacygerelateerde zaken en communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens in die gevallen.

Hierdoor vermijdt u het risico op overtreding van wet- en regelgeving, imagoschade, boetes en dergelijke. Daarnaast bent u in staat om de kansen en voordelen van de data die u verzamelt, optimaal te benutten.

Privacy-team

Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag? Aarzel niet en neem contact op met een van de advocaten gespecialiseerd in privacyrecht. De leden van ons privacy-team zijn Elif Barioglu, Caro Mennen, Xander Alders en Lisanne Wigboldus.

Terug naar expertise Privacy & IT-recht