Pensioenadvies

Voor een werknemer is een goede pensioenregeling van onschatbare waarde. Voor een werkgever is pensioen doorgaans een logisch onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Maar wat is uiteindelijk een goede pensioenregeling die past binnen het hiervoor beschikbare premiebudget? En waartoe is de werkgever wettelijk verplicht? En welk soort pensioenuitvoerder past hier dan het beste bij?

Pellicaan Advocaten is gespecialiseerd in de advisering van werkgevers over de invulling van hun arbeidsvoorwaarde pensioen. Ze voorziet in advies en begeleiding bij:

  • het bepalen waartoe de werkgever wettelijk verplicht is en wat hiervan de financiële gevolgen zijn;
  • het bepalen op welke wijze het beschikbare pensioenbudget het beste kan worden ingezet om voor de werknemers een optimaal pensioen te bereiken;
  • het inzichtelijk maken van de gevolgen van een beoogde wijziging van de bestaande pensioenregeling en de wijze hoe de vereiste instemming van de werknemers met de wijziging het beste kan worden verkregen;
  • het beoordelen van de pensioenovereenkomst, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en het detecteren van de (financiële) risico’s die uit deze documenten kunnen voortkomen;
  • het opstellen van een advies- of instemmingsaanvraag voor de ondernemingsraad of het adviseren van de ondernemingsraad omtrent deze advies- of instemmingsaanvraag;
  • het ontwikkelen van een toekomstbeleid omtrent de arbeidsvoorwaarde pensioen en de plek die deze inneemt binnen het totale arbeidsvoorwaardenbeleid van de werkgever.

Tot de cliënten van Pellicaan Advocaten behoren zowel nationale als internationale werkgevers en ondernemingsraden c.q. werknemersvertegenwoordigers die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Indien u aanvullende informatie wenst of benieuwd bent naar onze visie op uw pensioenregeling, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Terug naar de expertise pensioen