Staat u op het punt contracten aan te gaan die u vooraf wenst te laten toetsen? Heeft u een juridische vraag? Is een gerechtelijke procedure nog te voorkomen?

 

Pellicaan Advocaten staat u bij op praktische en efficiënte wijze. Met onze brede kennis en ervaring beschikken wij over de kwaliteiten die u zoekt. Wij adviseren en procederen. Uw zaak is bij ons in goede handen.

Op deze website vindt u informatie over onze expertises en de rechtsgebieden waarbinnen wij werkzaam zijn.

 

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.

Expertises

Digitale oprichting van de besloten vennootschap

Binnenkort wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd waardoor ondernemers besloten vennootschappen digitaal kunnen oprichten, door in te loggen op een digitaal passeerplatform en daar door middel van een elektronische handtekening een elektronische akte van oprichting ondertekenen. Het was de bedoeling dat dit vanaf 1 augustus 2022 mogelijk was, maar de wetgever heeft deze deadline niet gehaald en het is dus nog de vraag wanneer er wel gebruik van kan worden gemaakt. In dit artikel bespreekt onze advocaat Femke Schouten de impact van de richtlijn op de praktijk.

Pensioen en indexatie blijft een lastige combinatie

Voor veel gepensioneerden is indexatie van hun pensioenuitkering een belangrijk gegeven waar ze een enorm belang aan hechten. Zeker gezien het feit dat veel pensioenfondsen in de afgelopen jaren geen tot een minimale indexatie hebben kunnen toekennen op basis van hun dekkingsgraad. Bij de verzekerde pensioenregelingen is dit al niet veel beter geweest, omdat hier indexatie doorgaans moet komen uit de gerealiseerde overrente. Daar deze gebaseerd is op de marktrente of het rendement op staatsleningen viel er bitter weinig te indexeren. Dat sommige werknemers het beter voor elkaar hebben, bewijst een recente uitspraak.

Vrijstelling BPF en de Wet toekomst pensioenen

Indien een werkgever onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds komt te vallen, voorziet de wet in bepaalde situaties in een plicht van het pensioenfonds om vrijstelling van deelname te verlenen. Aan deze vrijstelling worden wettelijk wel een paar voorwaarden verbonden. De invoering van de Wet toekomst pensioenen gaat deze voorwaarden aanzienlijk wijzigen met als gevolg dat de pensioenlast van de betreffende werkgever aanzienlijk toeneemt.