ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE

ESG (Environmental, Social & Governance) is - simpel gezegd - duurzaam ondernemerschap, waar door beleid rekening wordt gehouden met alle bij de onderneming betrokken stakeholders (denk aan werknemers, de maatschappij en impact op het klimaat). Dit beleid moet worden opgenomen in het bestuursverslag en zal (al dan niet op termijn) worden gecontroleerd.

Belang ESG

Van ondernemingen wordt steeds meer verwacht dat zij een steentje bijdragen aan het beperken van de negatieve impact die het voeren van de onderneming heeft op het klimaat, de maatschappij en de bij de onderneming betrokken stakeholders. Ondernemingen laten met een goed ESG beleid zien dat niet alleen geld, maar ook milieu en maatschappij van belang zijn. Er is een brede consensus dat ESG doelstellingen meerwaarde creëren, zowel vanuit risicobeperking als waardecreatie. Voor beleggers interessant: de tendens is dat ondernemingen sterke rendementen behalen als ze waarde creëren voor alle bij de onderneming betrokken partijen. Hoe beter het ESG beleid, hoe hoger de waardering.

Daarnaast worden klanten steeds kritischer en willen zij zien hoe de onderneming waarmee zij zaken doen zich gedraagt vanuit het oogpunt van duurzaamheid, ook omdat zij op hun beurt aan hun klanten moeten rapporteren over de eigen duurzaamheid. Bovendien zorgt het hebben van een goed ESG beleid voor aantrekkelijkheid van de onderneming als werkgever. Voor de nieuwe generatie werknemers worden duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit als belangrijkste voorwaarden gekozen om voor een werkgever te kiezen en daar te blijven. Uit onderzoek blijkt dat bijna negentig procent van de werkenden bij voorkeur kiest voor een organisatie die duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan.

Ook vanuit de wetgever wordt van ondernemingen steeds meer gevraagd op het gebied van duurzaamheid. Voor grote ondernemingen zijn er twee Europese wetgevingsinitiatieven in voorbereiding, die met name eisen stellen aan het rapporteren over niet-financiële informatie. Het gaat om de Corporate Sustainability Reporting Directive (‘CSRD’) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (‘CSDDD’). Ondanks dat de Europese richtlijnen op dit moment alleen zien op grote ondernemingen, is het ook voor minder grote organisaties van belang dat het ESG-beleid op orde is. Grote ondernemingen zullen immers minder snel zaken doen met kleinere ondernemingen die niet voldoen aan hun standaarden op het gebied van duurzaamheid, omdat zij dan mogelijk zelf niet kunnen voldoen aan de eigen rapporteringsverplichtingen. Bovendien zullen naar verwachting op termijn de CSRD en de CSDDD ook van toepassing zijn op kleinere ondernemingen.

We helpen graag

Pellicaan Advocaten heeft met haar ESG praktijk de kennis en ervaring in huis om ondernemers te helpen bij ESG vraagstukken. We kunnen onder andere helpen bij:

  • adviseren en rapporteren over juridische ontwikkelingen;
  • opstellen en formuleren duurzaamheidsbeleid (o.a. aan de hand van SDG doelstellingen) en duurzame besluitvorming;
  • impact assessment / ESG legal scan;
  • audits (flex, arbeidsomstandigheden, WAS, veiligheid, governance, etc.);
  • inrichting juist werknemersklimaat (groene arbeidsvoorwaarden, WAS analyse);
  • adviseren over duurzame governance, inhoud van het bestuursverslag en aansprakelijkheid verslaglegging;
  • adviseren over omgaan met data, IT en cybersecurity;
  • ESG due diligence;
  • check op compliance met ESG gerelateerde regelgeving (denk naast de CSRD en CSDDD aan de AVG, Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, Corporate Governance Code, etc.);
  • seminars / inhouse cursussen.

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.

Terug naar expertises

Onze specialisten

Femke Schouten, RotterdamCarmen van Liere, AmsterdamRuben Moonen, AmsterdamJasper van der Voet, RotterdamGijs van Dongen, Amsterdam