Insolventie

Als ondernemer kunt u met faillissement, surseance van betaling en andere vormen van insolventie te maken krijgen. Dit kan zowel uzelf betreffen, als de partijen met wie u zaken doet, zoals leveranciers, professionele afnemers en consumenten. Pellicaan Advocaten kan u juridisch adviseren en bijstaan, om onnodige kosten en risico’s te voorkomen. Preventieve maatregelen zijn vaak goedkoper dan procedurele maatregelen.

Wij bieden u juridische ondersteuning:

  • inzake de haken en ogen bij de incasso van vorderingen op debiteuren die ‘in zwaar weer’ verkeren;
  • met betrekking tot de beperking van de risico’s van bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid in faillissement;
  • om te bereiken dat uw onderneming beschikt over een optimale juridische structuur, die de risico’s voor aandeelhouders en bestuurders beperkt als het financieel slechter gaat;
  • bij de naleving van wettelijke verplichtingen, ter voorkoming van financiële en andere risico’s als het financieel slechter gaat.

Herstructurering

De juridische structuur van uw onderneming is van groot belang, wanneer u nieuwe activiteiten of nieuwe samenwerkingsverbanden gaat starten. De structuur dient periodiek te worden geactualiseerd om risico’s en kosten te beperken. Een niet-optimale structuur kan bijvoorbeeld problemen veroorzaken met betrekking tot bestuurs- en aandeelhoudersaansprakelijkheid.

Indien de onderneming zich in zwaar weer bevindt, is het van belang de mogelijkheden te bezien om door middel van herstructurering met de gezonde delen van het bedrijf verder te gaan.

Bij samenwerkingsverbanden is het van belang dat de onderlinge verhoudingen goed zijn geregeld, zodat 'wanpresterende' partners op hun gedrag kunnen worden aangesproken en er zo nodig afscheid van hen kan worden genomen.

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.

Terug naar expertises

Onze specialisten

Elif Barioglu, RotterdamSanne de Graaff, RotterdamXander Alders, RotterdamJuriaan Maccow, Rotterdam

Laatste nieuws