Procesrecht

Pellicaan Advocaten staat u bij met raad en daad, als u onverhoopt in een geschil verwikkeld raakt. Onze advocaten beschikken over ruime ervaring met betrekking tot procederen.

Onze activiteiten op het gebied van het civiele procesrecht betreffen onder meer:

  • het voeren van een kort geding;
  • het leggen van conservatoir en executoriaal beslag;
  • het voeren van procedures over diverse aansprakelijkheidskwesties, zoals de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
  • het voeren van procedures, waarbij bijvoorbeeld schadevergoeding wordt gevorderd, op grond van onrechtmatig handelen of wanprestatie;
  • het voeren van procedures over geschillen die zijn ontstaan, nadat een overname heeft plaatsgevonden, omdat bijvoorbeeld inbreuk wordt gemaakt op verstrekte garanties;
  • het voeren van procedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Wij bieden adequate ondersteuning tijdens een procedure, maar zullen in eerste instantie in samenspraak met u kijken of een procedure kan worden voorkomen. Onze ervaring leert dat een geschil vaak onderling alsnog op te lossen is en daar zijn alle betrokkenen bij gebaat.

De dienstverlening van Pellicaan Advocaten is grenzeloos. Als lid van Marcalliance, een wereldwijd netwerk van vooraanstaande advocatenkantoren en belastingadviseurs, kunnen wij uw belangen ook internationaal vertegenwoordigen.

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.

Terug naar expertises