Europese AI-wetgeving weer een stap dichterbij!

17 mei 2023

Donderdag 11 mei 2023 heeft het Europese Parlement (‘EP’) een belangrijke stap gezet in de richting van het aannemen van de AI-Verordening.

Onderhandelingsmandaat

Commissies van het EP hebben een ontwerp-onderhandelingsmandaat goedgekeurd met 84 stemmen voor, 7 tegen en 12 onthoudingen. In het mandaat zijn diverse amendementen op de concept AI-Verordening opgenomen. Uit het persbericht van het EP volgen de volgende belangrijke amendementen:

  • de EP-leden willen ervoor zorgen dat AI-systemen door mensen worden gecontroleerd, veilig, transparant, traceerbaar, niet-discriminerend en milieuvriendelijk zijn;
  • ze willen ook een uniforme definitie van AI die technologieneutraal is, zodat deze kan worden toegepast op de AI-systemen van vandaag en morgen;
  • de AI-Verordening kent een risico-gebaseerde aanpak waarbij, afhankelijk van de risico’s van de betrokken AI-systemen, die systemen verboden zijn of er meer of minder regels gelden. De lijst met verboden en hoog risico systemen wordt in de amendementen van het EP uitgebreid;
  • de EP-leden hebben verplichtingen opgenomen voor aanbieders van funderingsmodellen - een nieuwe en snel evoluerende ontwikkeling op het gebied van AI - die een degelijke bescherming van grondrechten, gezondheid en veiligheid en milieu, democratie en rechtsstaat zouden moeten garanderen. Zij moeten risico's beoordelen en beperken, voldoen aan ontwerp-, informatie- en milieuvoorschriften en zich laten registreren in de EU-databank;
  • om AI-innovatie te stimuleren hebben de leden van het Europees Parlement uitzonderingen op deze regels toegevoegd voor onderzoeksactiviteiten en AI-componenten die onder open-source licenties worden geleverd;
  • de EP-leden willen het recht van burgers versterken om klachten in te dienen over AI-systemen en uitleg te krijgen over beslissingen op basis van risicovolle AI-systemen die aanzienlijke gevolgen hebben voor hun rechten.

De volgende stap in het wetgevingsproces is dat het volledige EP dit ontwerp-onderhandelingsmandaat moet goedkeuren. Dit staat gepland voor de zitting van het EP medio juni. Nadat dit is gebeurd, kunnen de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet beginnen. De ambitie is om begin 2024 de AI-Verordening aan te nemen. Wanneer de AI-Verordening aangenomen wordt, is dit de eerste wetgeving ter wereld op het gebied van AI.

Voor de volledige tekst van het persbericht van het EP waarbij ook een link naar het ontwerp-onderhandelingsmandaat wordt aangeboden klik hier.

Meer achtergrond over de insteek van de AI-Verordening kan gevonden worden in het blog dat Caro Mennen er eerder over schreef.

Meer informatie of vragen?

Indien u meer informatie wenst over dit artikel of over AI in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met Caro Mennen. Zij is bereikbaar via caro.mennen@pellicaan.nl of via 088 627 22 20.