Intentieovereenkomst (letter of intent)

24 maart 2021

Wanneer koper en verkoper met elkaar in onderhandeling treden over de koop en verkoop van een onderneming komen zij in een bijzondere rechtsverhouding tot elkaar te staan. Partijen dienen in deze zogenaamde 'precontractuele fase' met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening te houden. Uit rechtspraak volgt dat in bepaalde gevallen de onderhandelingen niet meer zonder meer kunnen worden afgebroken.

Om zelf vorm te kunnen geven aan deze precontractuele fase sluiten koper en verkoper daarom na de eerste oriënterende gesprekken doorgaans een intentieovereenkomst (ook wel een letter of intent of memorandum of understanding genoemd). Dit doen zij voor de start van een (uitgebreid) due diligence onderzoek en voordat zij alle voorwaarden van een koopovereenkomst uitonderhandelen.

Wat staat er in een intentieovereenkomst?

Het is uiteraard aan koper en verkoper zelf om invulling te geven aan de intentieovereenkomst. Hierbij geldt dat niet de naam van de overeenkomst, maar de bedoeling van partijen leidend is. De inhoud van de intentieovereenkomst verschilt per transactie, maar over het algemeen zullen partijen over onder andere de volgende onderwerpen afspraken vastleggen:

  • welke entiteiten als koper en verkoper zullen optreden;
  • wat er gekocht en verkocht gaat worden;
  • wel of geen exclusiviteit in de onderhandelingen;
  • voorziene koopprijs met het daarbij behorende koopprijsmechanisme;
  • verbindendheid van de overeenkomst en de voorwaarden waarop de onderhandelingen mogen worden gestaakt;
  • reikwijdte en voorwaarden van het due diligence onderzoek;
  • geheimhoudingsbeding;
  • uiterste datum van ondertekening koopovereenkomst;
  • toepasselijk recht.

Is de intentieovereenkomst bindend?

Bij het opstellen van een intentieovereenkomst is het van belang dat partijen duidelijk overeenkomen welke bepalingen van de intentieovereenkomst bindend zullen zijn. Wanneer koper en verkoper onvoorwaardelijk een koopprijs overeenkomen voor de koop en verkoop van een onderneming, zal de intentieovereenkomst doorgaans bindend zijn. De naam van de overeenkomst doet hier niets aan af.

Veelal zal een intentieovereenkomst gedeeltelijk bindend zijn. Partijen zullen in ieder geval de processuele aspecten van de onderhandelingen verbindend maken. Daarnaast zullen partijen expliciet overeen willen komen welke inhoudelijke voorwaarden van de te sluiten koopovereenkomst al verbindend dienen te zijn en onder welke voorwaarden de onderhandelingen kunnen worden afgebroken.

Uw specifieke situatie

De inhoud van een intentieovereenkomst is afhankelijk van verschillende factoren en zal per transactie verschillen. Het is daarom raadzaam om de intentieovereenkomst af te stemmen op de specifieke transactie en om over de gevolgen van de intentieovereenkomst juridisch advies in te winnen. Neemt u hiervoor gerust contact op met Robert van der Hauw of een van onze andere M&A-specialisten.