De strijd tegen corona op de werkvloer; privacy-uitdagingen alom

28 februari 2022

Corona houdt ons niet alleen in onze vrije tijd bezig, maar (juist) ook op de werkvloer. Werknemers die lijnrecht tegenover werkgevers staan als het gaat om bijvoorbeeld vaccineren of testen. Met als gevolg heel wat zorgen voor werkgevers. Wat mag u vanuit privacyrechtelijk oogpunt aan uw werknemers vragen om een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen?

Dit wordt hieronder aan de hand van een casus bij een Amsterdams dansgezelschap toegelicht.

Een coronatest eisen op de werkvloer

Een werkgever (een Amsterdams dansgezelschap) deelde mee dat haar werknemers een coronatoegangsbewijs moesten hebben om het theater in te mogen. Na een gesprek met een werknemer die dit weigerde gaf de werkgever aan dat de werknemer zich toch écht moest laten testen om het pand te mogen betreden. Nadat de werknemer aangaf dat niet te willen doen, heeft de werkgever de betaling van het salaris van de werknemer gestaakt.

De werkgever heeft vervolgens het coronaprotocol aangescherpt door iedereen te vragen om één keer per week een (door de werkgever verstrekte) zelftest te doen. Bij een positieve test moet de werknemer de werkgever informeren en thuisblijven.

De werknemer spande vervolgens een spoedprocedure aan en verzocht de rechter een oordeel te vellen over het spanningsveld tussen het bieden van een veilige werkomgeving en de privacy/persoonlijke integriteit van de werknemer.

Oordeel van de rechter

Testen op de werkvloer

De rechter wijst erop dat de werknemer bij repetities in nauw contact komt met mededansers, waardoor het redelijk is om van werknemers te vragen wekelijks een zelftest te doen. Verder is de maatregel noodzakelijk om een veilige werkomgeving te scheppen en is een minder verstrekkend middel niet goed voorstelbaar. Kortom, het doel van de werkgever om een veilige werkomgeving te scheppen weegt zwaarder dan het bezwaar van de werknemer tegen het testen en het doorgeven van de uitslag.

Doorgeven van de testuitslag

De rechter oordeelt dat het alleen doorgeven aan de werkgever van de testuitslag niet onder de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt. Daarvoor is namelijk vereist dat de werkgever de uitslag op enige wijze opslaat in een bestand, wat hier niet het geval leek te zijn. Ook oordeelde de rechter dat zolang de werknemer nog in dienst is, het van de werkgever niet gevergd kan worden alle e-mails over de test(uitslag) te wissen.

U kunt het volledige vonnis hier lezen.

Beleid zieke werknemers

Regelmatig passeren privacyvraagstukken de revue op de werkvloer, zoals gegevensverwerking bij zieke werknemers. Een werkgever dient zorgvuldig om te gaan met de privacy van werknemers op de werkvloer. Beleid op dit punt is dan ook noodzakelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten en/of heeft u interesse in onze privacyhandleiding voor ‘de zieke werknemer’ of anderszins vragen over privacyvraagstukken op de werkvloer? Neem dan contact op met Lisanne Wigboldus van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 20. Zij helpt u graag verder.

U kunt tevens contact opnemen via ons algemene e-mailadres: info@pellicaan.nl