Pensioenrecht

Pensioen is, naast het loon, doorgaans de meest kostbare arbeidsvoorwaarde. Ook is het de arbeidsvoorwaarde met de meeste wettelijke bepalingen eromheen en het is de arbeidsvoorwaarde waarvoor de werknemer doorgaans de minste interesse heeft. Eventuele discussies over het pensioen ontstaan dus vaak pas op de pensioendatum wanneer de pensioenuitkeringen gaan lopen.

Bij het bepalen van de best passende pensioenregeling spelen zowel juridische, financiële als fiscale aspecten een rol. Pellicaan Advocaten is gespecialiseerd in het civiele pensioenrecht en voorziet in advies en begeleiding bij:

  • het vraagstuk of uw onderneming valt binnen de werkingssfeer van een van de bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland;
  • het beoordelen van de pensioenovereenkomst, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de overige afspraken die over het pensioen zijn gemaakt;
  • het doorvoeren van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarde pensioen en de begeleiding van de ondernemingsraad bij de beoordeling van de adviesaanvraag van de werkgever voor deze wijziging;
  • fusies en overnames middels het juridische pensioen-DD: loopt de overnemer in de toekomst een financieel risico ten aanzien van de huidige pensioensituatie?
  • het procederen en het geven van voorafgaand procesadvies, in samenhang met een juridische analyse van de problematiek;
  • het namens de werkgever voeren van overleg met andere specialisten die betrokken zijn bij de pensioenregeling, zoals actuarissen, pensioenadviseurs en pensioenuitvoerders.

Tot de cliënten van Pellicaan Advocaten behoren zowel werkgevers, ondernemingsraden, werknemers als gepensioneerden die worden geconfronteerd met pensioenvraagstukken.

Indien u aanvullende informatie of advies op maat wenst, kunt u contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Terug naar de expertise pensioen