Huurprijsvermindering vanwege sluiting door corona

Veel ondernemers zijn vanwege de coronapandemie een aantal maanden gesloten geweest in 2020, 2021 en ook momenteel is dit weer het geval. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van de verhuur van bedrijfsruimte en de sluitingen als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met corona.

Speciale regels digitaal vergaderen bij rechtspersonen verlengd tot 1 februari 2022

Eerder schreven wij dat op grond van een speciale wet digitaal vergaderen mogelijk is bij nv en bv en stichting en vereniging en dat er nog meer tijdelijke regels gelden. Deze Noodwet is verlengd tot 1 februari 2022. Oorspronkelijk zouden de maatregelen in de Noodwet vervallen op 1 december 2021. Door de verlenging krijgen rechtspersonen langer de tijd om digitaal te vergaderen. In dit artikel vindt u een samenvatting van de maatregelen voor rechtspersonen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Op 2 juni jl. is de motie over de invoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) door de Tweede Kamer aangenomen. Beoogd is dat de regeling per 22 juni 2020 open wordt gesteld, zodat flexibele arbeidskrachten aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming voor het inkomensverlies dat zij lijden door de corona-crisis.

VPL-pensioen en corona: een lastige combinatie

Bij de wijziging van de fiscale pensioenwetgeving in 2005 is aan werkgevers (en pensioenuitvoerders) de mogelijkheid geboden tot het toekennen van een voorwaardelijke pensioenaanspraak. Dit ter compensatie van het vervallen van de VUT- en Vroegpensioenregelingen. Het voorwaardelijke karakter van deze aanspraken wordt door de coronacrisis ineens heel duidelijk voor alle betrokken partijen.

De duizendpoot in de onderneming tijdens de crisis

In hoogtijdagen staan ze in de schijnwerpers maar ook in zwaar weer zijn de ogen op hen gericht: de bestuurders van een onderneming. De bestuurstaak is geen makkelijke taak en omvat veel meer dan de twee onderwerpen die in dit artikel worden behandeld. Dit artikel gaat nader in op risicomanagement (tijdens een crisis) en het voeren van de dialoog met de verschillende stakeholders.

Reorganisaties als gevolg van de coronacrisis

Het coronavirus laat diepe sporen na in de Nederlandse economie. Uit een onderzoek van het CBS is gebleken dat 50% van de ondernemingen in Nederland serieuze financiële problemen heeft wanneer de beperkende maatregelen langere tijd gaan duren. Ook na het versoepelen van de maatregelen zullen veel ondernemingen te maken krijgen met een onvermijdelijke recessie. Wij helpen u graag op weg, mocht u onverhoopt in de situatie terecht komen dat u moet reorganiseren. In dit artikel treft u een flyer en een checklist rondom reorganiseren aan.