Moet u in actie komen voor de invoering van de Wet toekomst pensioenen?

27 januari 2023

Het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. De regering wil de Wtp per 1 juli 2023 invoeren. De impact van de Wtp op uw organisatie is afhankelijk van de huidige pensioenregeling. Het is belangrijk dat u nu, dus voor de invoering van de Wtp, scherp heeft of u actie moet ondernemen.

Wij hebben een overzicht gemaakt zodat u kunt zien of u voor 1 juli 2023 in actie moet komen en zo ja, welke acties voor uw onderneming belangrijk zijn.

Hier vindt u een overzicht van alle acties die voor 1 juli 2023 moeten worden genomen.

Meer informatie of vragen?

Indien u meer informatie wilt over de gevolgen van het invoering van de Wtp voor uw onderneming of over pensioen in het algemeen, neem dan contact op met een van onze pensioenspecialisten, Paul van RavenzwaaijSophia Zandvoort of Ruben Moonen. Zij zijn bereikbaar via 088 627 22 20 of amsterdam.advocaten@pellicaan.nl.