Wetgevingsvoorstel openbaarmaking persoonsgegevens van donateurs aan goede doelen

12 februari 2019

Op 21 december 2018 is een wetgevingsconsultatie gestart, met daarin het voorstel dat persoonsgegevens van donateurs van maatschappelijke organisaties jaarlijks openbaar worden gemaakt. Volgens het voorstel moet iedere maatschappelijke organisatie binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een donatieoverzicht opstellen met alle donaties van € 15.000 of meer in het boekjaar. De doelgroep van deze nieuwe regels zijn alle stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen. Deze organisaties doen er goed aan het consultatievoorstel goed te bestuderen.

Tot en met 22 februari a.s. kan commentaar worden geleverd op het consultatievoorstel, dat is te vinden via de pagina over de consultatie.

Op 4 april a.s. organiseren wij het seminar 'Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit', waarin de plannen om de financiering van not-for-profit organisaties meer transparant te maken aan de orde zullen komen. U bent daar van harte welkom.