Seminar Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit

4 april 2019

Not-for-profit organisaties worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving die belangrijke gevolgen heeft voor het bestuur en toezicht binnen hun organisaties.

Zo worden op grond van de witwasbestrijdingsregelgeving de statutair bestuurders van dergelijke organisaties sinds 25 juli 2018 als ‘uiteindelijk belanghebbenden’ van de organisaties aangemerkt. Er bestaan daarnaast plannen om de financiering van not-for-profit organisaties meer transparant te maken, onder meer via een jaarlijks openbaar te maken donatieoverzicht. De nieuwe privacyregelgeving die op 25 mei 2018 in werking is getreden heeft grote gevolgen voor iedereen en dus ook voor not-for-profit organisaties, waarbij niet alleen aandacht moet worden besteed aan privacy statements en andere compliance eisen, maar ook aan een zorgvuldige keuze van leveranciers, zoals IT- en marketing bedrijven.

Al deze ontwikkelingen zijn reden voor Pellicaan Advocaten om in samenwerking met Mazars het seminar ‘Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit’ te organiseren.

Seminar

Tijdens het seminar wordt u door de experts van Pellicaan Advocaten en Mazars bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen in de sfeer van witwasbestrijding, financiële verantwoording en privacy.

Het seminar richt zich op bestuurders en toezichthouders verbonden aan organisaties in de vorm van een stichting, vereniging of kerkgenootschap, met not-for-profit activiteiten zoals belangenbehartiging, onderwijs, zorg of goede doelen.

Programma en locatie

Het seminar vindt plaats op donderdag 4 april 2019 in ons pand aan Watermanweg 60, 3067 GG Rotterdam.

13:30 uur

Inloop

14:00 uur

Welkomstwoord

14:15 uur

Gevolgen van de witwas- en criminaliteitsbestrijding bestrijding voor de not-for-profit, met onder meer aandacht voor de statutair bestuurder als uiteindelijk belanghebbende, het ubo-register en de transparantieplannen

14:50 uur

Ontwikkelingen in de financiële verantwoording in de not-for-profit, met onder meer financiële transparantie en ontwikkelingen in de deponeringsplicht voor stichtingen en verenigingen

15:15 uur

Pauze

15:25 uur

Privacy in de not-for-profit, met onder meer AVG compliance en het uitwisselen van gegevens met derden

16:00 uur

Afsluiting en borrel

Aanmelding

Indien u dit seminar wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via dit formulier, dan wel per e-mail aan carolien.vanwilligen@pellicaan.nl onder vermelding van:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
  • naam organisatie;
  • telefoonnummer;
  • naam contactpersoon bij Pellicaan Advocaten of Mazars, indien u een contactpersoon heeft.

Het bijwonen van dit seminar is kosteloos.