Ubo-register - de stand van zaken

30 december 2019

In sommige berichten wordt de indruk gewekt dat de regelgeving inzake het ubo-register al in werking is getreden, per 1 januari a.s. of per 10 januari a.s. Dat is niet het geval. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken beschreven.

De wet is er nog niet

Het wetsvoorstel inzake het ubo-register is wel door de Tweede Kamer aangenomen, maar is nog niet door de Eerste Kamer. Naar verwachting zal het voorstel op zijn vroegst begin februari 2020 in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer worden behandeld. Pas daarna zal de datum van inwerkingtreding worden vastgesteld.

Dit betekent dat de wet nog niet in werking is. Er kunnen geen uiteindelijk belanghebbenden worden geregistreerd.

Overgangsperiode van achttien maanden

Op grond van de ubo-registerwet zijn entiteiten, zoals besloten vennootschappen, stichtingen en vennootschappen onder firma verplicht om hun uiteindelijk belanghebbende (ubo) in te schrijven. Entiteiten die op het tijdstip van inwerkingtreding van de ubo-registerwet zijn ingeschreven in het handelsregister, hoeven de eerste opgave van de uiteindelijk belanghebbende(n) en het deponeren van bewijsstukken pas uit te voeren binnen 18 maanden na inwerkingtreding. Entiteiten die na inwerkingtreding van de ubo-registerwet worden ingeschreven in het handelsregister, moeten onmiddellijk hun uiteindelijk belanghebbenden registreren.

Registreren

Over hoe de registratie van de uiteindelijk belanghebbende praktisch in zijn werk gaat zal later nadere informatie worden geplaatst. De details daarvan zijn nog niet bekend, omdat deze in een uitvoeringsbesluit worden geregeld, waarvan de definitieve tekst nog niet bekend is.

Informatie en advies over ubo en ubo-registratie

Voor meer informatie over het onderwerp kunt u terecht bij de volgende advocaten:

Elif Barioglu – advies inzake ubo en ubo-register en over de privacy van de ubo
Ellen Timmer, Xander Alders – advies voor ondernemingen die zich aan de Wwft moeten houden over ubo/ubo-register en andere Wwft-verplichtingen