Inwerkingtreding ubo-registerwet | Wwft

23 juli 2020

Op 7 juli is de ubo-registerwet in het Staatsblad geplaatst. Op dezelfde datum is het besluit inzake het tijdstip van inwerkingtreding van de wet in het Staatsblad verschenen. Uit dat besluit blijkt dat de wet deels op 8 juli 2020 en deels op 27 september 2020 in werking treedt.

Directe inwerkingtreding

De directe inwerkingtreding op 8 juli jl. omvat:

  • de verplichting voor juridische entiteiten om hun uiteindelijk belanghebbenden bij te houden (artikel II, onderdeel B);
  • de verplichtingen voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden (artikelen III en IV);
  • de strafbepalingen die daarmee verband houden (artikel V).

Met ingang van 27 september 2020 gaat de verplichting tot registratie van uiteindelijk belanghebbenden in het handelsregister gelden.

Later in werking

Één onderdeel is nog niet in werking getreden: het onderdeel inzake de identificatie van raadplegers van de ubo-gegevens en het op verzoek van de ubo inzicht bieden in het aantal keer dat zijn gegevens is verstrekt aan derden, niet zijnde overheidspartijen.

Meer informatie

Indien u advies wenst over ubo, ubo-register en Wwft dan kunt u terecht bij Elif Barioglu (ubo/ubo-register), Ellen Timmer en Xander Alders (Wwft).