Aan de wieg staan van je kind? De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) biedt uitkomst!

30 juni 2020

Aanvullend geboorteverlof

Voor veel aankomende vaders is het een spannende tijd, niet alleen omdat ze op het punt staan (weer) vader te worden, maar ook omdat vanaf morgen (1 juli 2020) partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen. Het kan dus nogal verschil maken of degene die bevalt dit vóór of vanaf 1 juli 2020 doet.

Bevallen voor 1 juli 2020

Indien iemand vóór 1 juli 2020 bevalt, dan heeft de partner namelijk slechts recht op 1 week (volledig door de werkgever doorbetaald) geboorteverlof. De partner mag dit geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen, als hij/zij dat maar doet binnen 4 weken na de geboorte van het kind. 

Bevallen vanaf 1 juli 2020

Indien iemand echter of op na 1 juli 2020 bevalt, dan heeft de partner recht op 5 weken (gedeeltelijk doorbetaald) aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullende geboorteverlof wordt niet door de werkgever doorbetaald, maar hiervoor ontvangt de partner een uitkering van het UWV ter hoogte van maximaal 70% van het (maximum)dagloon. Op de hoogte van de uitkering is al enige kritiek gekomen, aangezien veel werknemers hebben aangegeven dat 30% minder salaris een struikelblok zou kunnen vormen. Wat hier verder ook van zij, ook het aanvullende geboorteverlof mag de partner naar eigen inzicht opnemen, als hij/zij dat maar doet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Extra ontwikkelingen voor aanstaande ouders

Nogmaals, het kan dus nogal verschil maken of degene die bevalt dit vóór of vanaf 1 juli 2020 doet. Daarnaast staan er nog meer (positieve) ontwikkelingen op de agenda voor toekomstige ouders.

Ouderschapsverlof

Zo krijgen werknemers vanaf augustus 2022 negen weken ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald. Op die manier wordt het voor ouders aantrekkelijker om ouderschapsverlof op te nemen. Nu is het namelijk zo dat ouders 26 weken (veelal onbetaald) ouderschapsverlof kunnen opnemen. Aangezien niet alle ouders het zich kunnen veroorloven om onbetaald verlof op te nemen, heeft de overheid dus besloten om de eerste 9 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald te maken.

In dat kader zullen ouders in de toekomst een uitkering van het UWV ontvangen, ter hoogte van maximaal 50% van het (maximum)dagloon. Eén voorwaarde die hieraan kleeft is wel dat het (gedeeltelijk doorbetaalde) ouderschapsverlof dient te worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind; de overige 17 weken ouderschapsverlof blijven wettelijk bezien onbetaald en kunnen dan ook nog steeds tot het achtste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Kinderopvang en onderwijs

Tot slot wordt als flankerend beleid door de overheid onder meer nog gekeken naar alternatieve inrichtingen van het stelsel van kinderopvang en onderwijs.

Tot slot

Alle maatregelen tezamen zijn veelal bedoeld om de zogenaamde 'work-life balance' van (toekomstige) ouders beter in evenwicht te brengen. Het (gedeeltelijk doorbetaald) aanvullend geboorteverlof van 5 weken vanaf 1 juli 2020 is in ieder geval een stap in de goede richting.

Indien u vragen heeft over (aanvullend) geboorteverlof (of eventueel een andere vorm van verlof), kunt u contact opnemen met (een van) de arbeidsrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten.