Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 zijn er traditiegetrouw weer een aantal nieuwe wetten in werking getreden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen.

Tijdige registratie ubo in Nederlands ubo-register

De regels inzake het Nederlandse ubo-register zijn op 27 september 2020 in werking getreden. Re-gistratieplichtigen, zoals besloten vennootschappen, die al in het handelsregister waren ingeschreven op voormelde datum, hebben achttien maanden de tijd om hun uiteindelijk belanghebbende(n) in te schrijven. Die termijn verstrijkt op 27 maart aanstaande.

Google Analytics binnenkort verboden?!

De Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbehörde) heeft besloten dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG. De Oostenrijke privacytoezichthouder oordeelde dat bij het gebruik van Google Analytics persoonsgegevens (waaronder user identifiers, IP-adressen en browserparameters) gedeeld worden met Google in de VS. Na de Schrems II uitspraak van het Europese Hof van Justitie mogen persoonsgegevens alleen onder doorgegeven worden naar derde landen als er voldoende aanvullende waarborgen getroffen zijn. De gebruiker van Google Analytics in dit geval voldeed daar niet aan.

Verplichtingen van musea op grond van de witwasbestrijdingsregels van de overheid

Het is bekend dat banken op grond van de Nederlandse witwaswetgeving een ‘cliënten-onderzoek’ moeten instellen bij al hun klanten. Daarentegen is het vaak onbekend dat dergelijke verplichtingen ook voor musea kunnen gelden. In dit artikel van worden de verplichtingen van musea toegelicht.

De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.

Nieuwe Cao = Nieuwe Contracten

Op 17 november 2021 is de nieuwe Cao voor uitzendkrachten in werking getreden. Deze nieuwe cao kent een aantal belangrijke wijzigingen waarop u uw bedrijfsprocessen, kostprijs en contracten dient aan te passen. In dit artikel treft u een flyer aan waarin de contractensets worden toegelicht die Pellicaan Advocaten heeft ontwikkeld.

Meer actueel