‘Hoe kom je aan dat geld?’ Interview Consumentenbond

Ondernemingsrecht advocaat Ellen Timmer is geïnterviewd door de Consumentenbond over het cliëntenonderzoek door banken op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de oktober-editie van de Geldgids, een tijdschrift van de Consumentenbond, verscheen het artikel van Reinout van der Heijden, waarin uitleg over de Wwft wordt gegeven en een aantal praktijkervaringen van cliënten van banken worden besproken.

Mkb-ondernemingen kunnen tot eind januari 2022 te late betaling door grote ondernemingen anoniem melden

Sinds januari 2021 is het voor mkb-ondernemingen mogelijk om anoniem bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te melden dat een grootbedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaalt. Het doel van dit meldpunt is om inzicht te krijgen in het aantal grootbedrijven die de afgesproken betaaltermijnen niet nakomen. Mkb-ondernemingen die diensten of goederen hebben geleverd aan een grootbedrijf, waarbij de afnemer de rekening niet heeft betwist en niet binnen de betaaltermijn heeft betaald, kunnen een anonieme melding doen bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen.

Due diligence onderzoek bij overnames

Bij de overname van een onderneming wordt in veel gevallen een due diligence onderzoek uitgevoerd voordat de overname plaatsvindt. In beginsel is een verkoper verplicht om bij de verkoop alle relevante informatie over de onderneming te verschaffen die een potentiële koper nodig heeft om een goed beeld te krijgen van de onderneming. Dit laat echter onverlet dat een koper – los van de mededelingsplicht van de verkoper - ook een plicht heeft om zelf onderzoek te doen. Aan deze verplichtingen wordt uitvoering gegeven door het due diligence onderzoek. Verzuimt een koper te voldoen aan zijn onderzoeksplicht dan loopt hij het risico dat hij eventuele schade niet kan verhalen op de verkoper.

De privacy van het Handelsregister en het woonadres van de zzp’er

Moet een zzp’er met zijn/haar woonadres vermeld worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? In dit artikel leest u meer op de privacy van het Handelsregister.

Een uitzend- of een payrollovereenkomst? Voor pensioen een wereld van verschil.

Onlangs mocht Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich buigen over de vraag of er sprake was van een payrollovereenkomst of toch gewoon een uitzendovereenkomst? Dit in het kader van de overgang van een opdrachtgever van het ene uitzendbureau naar het andere uitzendbureau. De betreffende werknemer ging hierbij ook over, maar bleef wel haar werkzaamheden uitvoeren bij dezelfde opdrachtgever. Arbeidsrechtelijk een leuk vraagstuk, maar nog veel interessanter als je naar de pensioengevolgen kijkt.

Bestuurder ook na overdracht onderneming aansprakelijk voor premieachterstand?

De aansprakelijkheid van een bestuurder voor de premieachterstand aan een bedrijfstakpensionfonds is geregeld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF). De overgang van een onderneming is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen voor het pensioen van de werknemers ook. De vraag is of alle wettelijke bepalingen samen ook na een bedrijfsoverdracht nog kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de overdragende partij.

Meer actueel