Wijzigingen Wet Bibob per 1 augustus 2020

17 augustus 2020

Op 1 augustus a.s. zijn wijzigingen in werking getreden in de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Op grond van de Wet Bibob kunnen antecedenten worden onderzocht van:

  • aanvragers van vergunningen en subsidies;
  • wederpartijen van de overheid (vastgoedtransacties en overheidsopdrachten).

Samen zullen zij hierna als ‘wederpartijen’ worden aangeduid.

Onderzoek naar personen en relaties

Nieuw is dat niet alleen de directe wederpartij kan worden onderzocht, maar ook personen ‘achter’ die wederpartij. De overheid spreekt over “de personen die achter de schermen feitelijke zeggenschap hebben over degene die de vergunning heeft aangevraagd” en over “zakelijke relaties” van wederpartijen. Het onderzoek kan personen omvatten die in het heden of het verleden direct of indirect:

  • leiding hebben gegeven aan de wederpartij; of
  • zeggenschap hebben gehad over de wederpartij; of
  • vermogen hebben verschaft aan de wederpartij.

Voorts kan het onderzoek de actuele onderaannemers van de wederpartij omvatten, alsmede de personen tot wie de wederpartij “in een zakelijk samenwerkingsverband staat“.

Praktisch betekent dit voor ondernemers en organisaties dat rekening moet worden gehouden met het leveren van veel meer gegevens dan voorheen.

Andere wijzigingen

De wet is sinds 1 augustus vaker van toepassing. Voorheen gold de Wet Bibob alleen voor bepaalde typen overheidsopdrachten (Europese aanbesteding). Nu geldt de wet voor alle soorten overheidsopdrachten. Nieuw is voorts dat het begrip ‘vastgoedtransacties’ is verruimd. Dit betekent dat ondernemers en organisaties vaker dan voorheen met een Bibob-onderzoek kunnen worden geconfronteerd.

In de gewijzigde wet zijn de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling verruimd. Een verdere verruiming is voorzien door middel van een wetsvoorstel dat het kabinet in het derde kwartaal van dit jaar aan de Raad van State wil voorleggen.

Meer informatie

Lees hier het nieuwsbericht van de overheid.

Neem voor meer Informatie contact op met een van de ondernemingsrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten.