Vers van de pers: Cao’s voor Uitzendkrachten geharmoniseerd

19 juli 2019

De ABU heeft op 19 juli 2019 bekend gemaakt dat er vanaf 30 december 2019 twee volledig geharmoniseerde Cao’s voor Uitzendkrachten van kracht zullen zijn. Voor alle uitzendkrachten in Nederland zal derhalve hetzelfde regime gaan gelden, waarbij uitzendkrachten een betere rechtspositie krijgen, meer werk- en inkomenszekerheid en begeleiding om inzetbaar te blijven. Hiertoe is onder meer de inlenersbeloning aangepast, waardoor uitzendkrachten ook aanspraak kunnen maken op toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden (zoals hoge of lage temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, etc.). De cao wordt op dit punt reeds met ingang van 2 september 2019 aangepast.

Daarnaast zullen uitzendkrachten aanspraak kunnen maken op reisuren, indien de arbeidsvoorwaardenregeling van de inlener hierin voorziet en zullen repeterende week- en dagcontracten na 30 december 2019 niet meer mogelijk zijn, omdat deze dan slechts eenmaal kunnen worden aangegaan. Een opvolgend contract kan dan alleen nog voor de minimale duur van vier weken worden aangegaan, wat tot gevolg heeft dat ook de flexibiliteit wordt beperkt.

De cao-partijen zullen nog dit jaar de verdere toekomst van de Cao’s voor Uitzendkrachten bespreken en daarmee een verdere invulling geven aan de gemaakte afspraken inzake onder andere de pensioenen. Samen met StiPP onderzoeken de cao-partijen de effecten van het verkorten van de wachttijd.

Er zijn dus nog veel wijzigingen te verwachten in de uitzendbranche! Mocht u vragen hebben over de (gevolgen van de nieuwe) Cao’s voor Uitzendkrachten, neem dan gerust contact met mij op.