Tweede Kamer akkoord met invoering UBO-register

12 december 2019

De Tweede Kamer heeft op 10 december 2019 ingestemd met het wetsvoorstel inzake het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden, het ‘ubo-register’. In het aangenomen voorstel is een amendement opgenomen dat beoogt de veiligheid en privacy van de uiteindelijk belanghebbenden te vergroten.

Wanneer treedt de wet in werking?

Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, is de bedoeling dat de wet uiterlijk op 10 januari 2020 in werking zal treden.

Aanvulling op bestaande UBO-wetgeving

Op dit moment moeten ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden, zoals banken en accountantskantoren, al de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van hun cliënten vaststellen. Op grond van de nieuwe wet zijn in Nederland opgerichte rechtspersonen en andere Nederlandse entiteiten verplicht hun ubo’s bij te houden en centraal te registreren bij het door de Kamer van Koophandel gehouden ubo-register. Deze verplichting geldt ook voor rechtspersonen die geen economisch belanghebbende hebben, zoals stichtingen en verenigingen in de not-for-profit. Het ubo-register is een Europese maatregel en heeft tot doel het witwassen van geld en financiering van terrorisme te bestrijden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Wwft en uw ubo-verplichtingen? Neem dan contact op met een van de ondernemingsrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten. Zij helpen u graag verder.