Toetsing van nationale regels aan de AVG | Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln

27 februari 2019

Op 16 januari 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan in de zaak Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln, zaak C 496/17.

Die zaak is interessant, omdat daarin de principes van proportionaliteit en dataminimalisatie uit de databeschermingsregelgeving aan de orde komen in relatie tot de overheid. De Deutsche Post (‘de Post’) verschilt van mening met het Hauptzollamt Köln (‘de Duitse douane’) over de persoonsgegevens die de Post aan de Duitse douane moet verstrekken inzake personen die invloed uitoefenen binnen de organisatie van de Post.

De Duitse douane vraagt bij de Post persoonsgegevens op van een zeer ruime groep personen, onder meer de aandeelhouders en een groot aantal functionarissen binnen de onderneming:

  1. Overview of the principal owners/shareholders, stating names and addresses and their proportional interests. Overview of the members of the board of directors. Are owners known by the customs authorities for previous non-compliant behaviour?
  2. The person responsible in the applicant’s administration for customs matters.
  3. The names of the key office-holders (managing directors, divisional heads, accounting managers, head of customs division etc.). Description of the adopted routines in situation when the competent employee is not present, temporarily or permanently.
  4. The names and the position within the organisation of the applicant who have specific customs expertise. Assessment of the level of knowledge of these persons in regards of the use of IT technology in customs and commercial processes and general commercial matters.

Daar heeft de Post bezwaar tegen; zij achten dit excessief.

Het Hof van Justitie toetst de bewuste douaneregels aan de voorschriften op het gebied van databescherming, zowel de oude regelgeving als de huidige AVG en komt tot de conclusie dat de Duitse douane veel te veel persoonsgegevens opvraagt en concludeert dat de gegevensverstrekking dient te worden beperkt tot:

the natural persons who are in charge of the applicant or who exercise control over its management and those who are in charge of the applicant’s customs matters, and the de-tails of the tax offices responsible for the taxation of all those persons, to the extent that that data enables those authorities to obtain information on serious or repeated infringe-ments of customs legislation or taxation rules or on serious criminal offences, committed by those natural persons and relating to their economic activity

Kort gezegd: het management en degenen verantwoordelijk voor de naleving van douanevoorschriften.

De uitspraak geeft aan dat ook de overheid bij het opvragen van persoonsgegevens en het uitvoeren van een toetsing van personen niet verder mag gaan dan proportioneel is in relatie tot het doel van de regels.