Toch een aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen?

21 mei 2019

In een wat verder verleden (in de periode 2009-2016) werd al nagedacht over een aparte rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen. Een destijds ingediend wetsvoorstel werd in 2013 ingetrokken.

Recent is er opnieuw aandacht voor het onderwerp gevraagd door een lid van de Tweede Kamer, die een initiatiefnota heeft ingediend. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet nu besloten om een onderzoek te starten naar de wenselijkheid van een nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen. Doel is om het speelveld van ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren.

Wij zullen de ontwikkelingen volgen en – als zo’n rechtsvorm er komt – u informeren over pro en contra van een overgang van stichting of vereniging naar de nieuwe rechtsvorm.

Lees voor meer informatie ook dit nieuwsbericht.