Thuiswerken? Maak goede afspraken.

30 april 2020

In deze bijzondere tijden laten steeds meer organisaties hun werknemers vanwege het coronavirus – waar mogelijk – thuiswerken. Daarnaast is het de verwachting dat, ook wanneer het coronavirus (in verregaande mate) onder controle zal zijn, meer werknemers gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om thuis te werken. In dat kader is het onontbeerlijk c.q. noodzakelijk om een aanvullende ‘thuiswerkovereenkomst’ te sluiten, die als bijlage aan de arbeidsovereenkomst kan worden gehecht.

Door het sluiten van een thuiswerkovereenkomst worden de belangrijkste rechten en verplichtingen van thuiswerkende werknemers gewaarborgd, onder meer met het oog op:

  • de inrichting van de thuiswerkplek conform de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving, om op die manier (eventuele) aansprakelijkheid te voorkomen;
     
  • het kunnen controleren van de thuiswerkende werknemers;
     
  • de privacy, beveiliging en geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie;
     
  • het kunnen aanpassen van reis- en/of (vaste) (on)kostenvergoedingen, in verband met de fiscale wet- en regelgeving.

In verband hiermee heeft Pellicaan Advocaten een model thuiswerk-addendum ontwikkeld, dat als bijlage aan de arbeidsovereenkomst kan worden gehecht. Dit addendum kunt u hanteren om het thuiswerken zo goed mogelijk vorm te geven. Voor een bedrag van slechts € 250 exclusief btw ontvangt u van ons een model thuiswerk-addendum, zodat u uw werknemers met minder zorgen thuis kunt laten werken.
 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien uw interesse is gewekt of ingeval van (verdere) vragen. Uiteraard zijn we u ook graag van dienst voor alle juridische vragen die geen betrekking hebben op thuiswerken.

U kunt ons bereiken door het sturen van een e-mail naar info@pellicaan.nl. Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar op 088 627 22 87.