Poging tot het omzeilen van de ketenregeling via payrollconstructie

27 augustus 2018

Met haar arrest van 7 augustus 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het vonnis van de kantonrechter van 15 juni 2016 bekrachtigd. In haar vonnis geeft de kantonrechter aan dat de constructie het overzetten van een werknemer naar een payrollbedrijf met als doel de gevolgen van de ketenregeling te omzeilen niet is toegestaan en het is derhalve niet mogelijk dat op deze manier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de oude werkgever ontstaat.

Feiten

Het ging om een taxichauffeur die vanaf september 2011 voor zes maanden bij Taxi Dorenbos in dienst was. De overeenkomst eindigde in 2012 en werd aansluitend twee keer voor bepaalde tijd verlengd tot september 2014. Vlak voordat de derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege zou eindigen, is de werknemer op initiatief van Taxi Dorenbos overgezet naar T4T (uitzend-/payrollwerkgever) middels een uitzendovereenkomst fase B, waar de chauffeur ook exact dezelfde werkzaamheden bij Taxi Dorenbos is blijven uitoefenen. De uitzendovereenkomst werd eenmaal door T4T verlengd. Begin 2015 kreeg de chauffeur te horen dat Taxi Dorenbos hem na maart 2015 niet meer zou inzetten. Vervolgens heeft de chauffeur zich op het standpunt gesteld dat er inmiddels een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestond tussen hem en Taxi Dorenbos.

Beoordeling

In eerste aanleg heeft de kantonrechter de chauffeur in het gelijk gesteld, waarna Taxi Dorenbos in hoger beroep is gegaan en heeft verwezen naar het Greenpeace-arrest van de Hoge Raad. Uit dit arrest volgt dat het welbewust doorbreken van de keten na de derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de minimale wachttijd van destijds drie maanden en een dag voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, is toegestaan. Echter, het Hof heeft geoordeeld dat de vergelijking met het Greenpeace-arrest niet opgaat, omdat Taxi Dorenbos een situatie heeft gecreëerd waarin er geen sprake was van een feitelijke onderbreking van de werkzaamheden van de chauffeur. De chauffeur heeft zijn werkzaamheden bij Taxi Dorenbos immers zonder onderbreking voortgezet bij T4T.

Bovendien heeft het Hof in rechtsoverweging 5.7 het volgende geoordeeld: “het mag zo zijn dat de Richtlijn geen betrekking heeft op uitzendovereenkomsten, dat wil niet zeggen dat het gebruik van een uitzendovereenkomst voor een payrollconstructie ten behoeve van dezelfde werkgever, aansluitend op de maximale termijn dan wel het maximum aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, met het enkele doel om onder de met de Richtlijn boogde bescherming van artikel 7:668a BW uit te komen, die bescherming mag frustreren."

Het Hof oordeelt dus dat Taxi Dorenbos tot doel had via de payrollconstructie de ketenregeling te ontduiken en heeft met dit arrest inzichtelijk gemaakt wat het arbeidsrechtelijk gevolg is van een dergelijke, in de praktijk vaker gehanteerde, payrollconstructie.

Neem voor meer informatie contact op met Carmen van Liere, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Pellicaan Advocaten in Amsterdam.