Ontbijtbijeenkomst - Wab en arbeidsrechtelijke actualiteiten

23 mei 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt per 1 januari 2020 in werking. De doelstelling is om vaste dienstverbanden aantrekkelijker te maken voor werkgevers en flexibele contracten duurder. Verder dient deze wet om de knelpunten uit de huidige arbeidswetgeving (de 'WWZ') weg te nemen. In dat kader worden onder meer de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • Versoepeling van het ontslagrecht door het toevoegen van een nieuwe ontslaggrond. Dit betreft de zogenaamde 'cumulatiegrond', waarbij meerdere, niet voldragen ontslaggronden kunnen worden gecombineerd. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding) wanneer de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de cumulatiegrond.
   
 • De transitievergoeding is verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband.
   
 • Een verruiming van de 'ketenregeling' en een aanpassing van de proeftijdregels.
   
 • De beschikbaarheid van oproepkrachten; nieuwe regels voor de oproep.
   
 • De compensatiemogelijkheden voor de transitievergoeding bij kleine werkgevers (in geval van arbeidsongeschiktheid of pensioen).

Welke gevolgen heeft de Wab voor u als werkgever? Wat kunt u alvast doen om uzelf voor te bereiden? Kan deze nieuwe wet daadwerkelijk als oplossing voor de knelpunten uit het arbeidsrecht dienen?

Meld u hier kosteloos aan

Tijdens deze ontbijtbijeenkomst wordt dus niet alleen uw lekkere trek gestild, maar krijgt u ook het antwoord op al deze vragen en kunt u in gesprek gaan over de gevolgen voor uw onderneming.

Sprekers zijn Richard Ouwerling en Jeroen Belderok.

Tot slot komen er nog enkele arbeidsrechtelijke actualiteiten aan bod, waaronder de compensatieregeling voor de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Programma:

07:30 uur: Inloop
08:00 uur: Start bijeenkomst
09:00 uur: Koffiemoment

Locatie:

Watermanweg 60, 3067 GG Rotterdam

Datum:

Donderdag 23 mei 2019

Kosten:

Geen

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via dit formulier of door het sturen van een e-mail naar Carolien van Willigen (carolien.vanwilligen@pellicaan.nl)

Meer informatie:

Voor meer informatie of het laten behandelen van uw geanonimiseerde casus, kunt u contact opnemen met Richard Ouwerling op telefoonnummer 088 627 22 87 of mailen naar richard.ouwerling@pellicaan.nl.