Nieuwe Cao = Nieuwe Contracten

20 december 2021

Op 17 november 2021 is de nieuwe Cao voor uitzendkrachten in werking getreden. Deze nieuwe cao kent een aantal belangrijke wijzigingen waarop u uw bedrijfsprocessen, kostprijs en contracten dient aan te passen.

Flyer Nieuwe Cao = Nieuwe Contracten

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1 januari 2022

  • uitzendkrachten krijgen na 8 weken recht op de Basisregeling van StiPP. 52 weken later krijgen zij recht op de Plusregeling van StiPP;
  • de pensioengrondslag wordt aangepast;
  • arbeidsmigranten krijgen recht op inkomenszekerheid (2x het wettelijk minimum maandloon) en krijgen 4 weken de tijd om de huisvesting te verlaten.

3 januari 2022

  • Fase A / Fase 1-2 wordt verkort naar 52 weken;
  • Fase B / Fase 3 wordt verkort naar 3 jaar;
  • de inlenersbeloning wordt uitgebreid met eenmalige uitkeringen, kostenvergoedingen en thuiswerkvergoedingen.

1 april 2022

  • werkgevers dienen de werknemerspremies te betalen aan de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (Stichting PAWW). De maximale premie is 0,75% van het loon.

1 januari 2023

  • de inlenersbeloning wordt uitgebreid met een vaste eindejaarsuitkering;
  • Fase B / Fase 3 wordt verkort naar 2 jaar.

Pellicaan Advocaten N.V. voorziet de uitzendbranche al jaren van contracten die cao- en NEN-proof zijn. Wij hebben onze contracten van een update voorzien en bieden deze aan conform onderstaande prijzen.

In deze flyer van Jasper van der Voet leest u meer over de wijzigingen en de contractenset die wij aanbieden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de nieuwe cao of de contractensets kunt u uiteraard contact opnemen met Jasper van der Voet. Dit kan telefonisch via 088 627 22 87 of per e-mail naar het e-mailadres jasper.vandervoet@pellicaan.nl.

Flyer Nieuwe Cao = Nieuwe Contracten