Nederlanders maken zich zorgen over hun privacybescherming

30 januari 2019

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens, blijkt dat 94% van de Nederlanders zich (in meerdere of mindere mate) zorgen maakt over hun privacybescherming. Dit blijkt uit een steekproef die is gehouden onder ruim 1.000 Nederlanders in de leeftijdscategorie van 18 tot 75 jaar.

Eén op de drie ondervraagden maakt zich veel tot zeer veel zorgen over de bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. Het merendeel van de ondervraagden (62%) geeft aan zich weinig zorgen te maken. Slechts een kleine groep van de ondervraagden (6%) maakt zich helemaal geen zorgen over de bescherming van hun privacy.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders zich met name zorgen maken over hun online zoekgedrag, de locatiegegevens van hun mobiele telefoon en het kopiëren van hun legitimatiebewijs. Daarnaast zijn ook het gebruik van BSN, DigiD en social media een grote zorg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ondervraagden hoofdzakelijk argwanend zijn richting IT-bedrijven, banken, verzekeraars en webshops, maar ook overheden staan er niet goed op.

Nederlanders zijn voornamelijk bang dat hun persoonsgegevens worden misbruikt, in verkeerde handen vallen of toegankelijk zijn voor onbevoegden. Opvallend is dat social engineering of social profiling, waarbij anderen (zoals overheden of social media partijen) de interesses of voorkeuren van mensen beïnvloeden (nog) niet als een grote zorg wordt ervaren.

Onder de AVG hebben mensen meer en uitgebreidere privacyrechten dan voorheen. Uit het onderzoek blijkt dat 88% van de ondervraagden echter nog nooit gebruik heeft gemaakt van hun privacyrechten. Mensen weten niet hoe ze dat moeten doen, vinden het gedoe of niet belangrijk genoeg. Het is niet verwonderlijk dat de relatief nieuwe rechten onder de AVG, zoals het recht op dataportabiliteit of het recht op een menselijke blik bij besluitvorming, het minst bekend zijn onder de ondervraagden.

Privacy komt weliswaar steeds meer op de radar te staan, maar er blijkt desondanks nog genoeg te doen. Indien uw persoonsgegevens worden misbruikt of indien u bijvoorbeeld vragen heeft over (de uitoefening van) uw privacyrechten, neem dan contact op met de privacyspecialisten van Pellicaan Advocaten.