Mkb-ondernemingen kunnen tot eind januari 2022 te late betaling door grote ondernemingen anoniem melden

1 oktober 2021

Sinds januari 2021 is het voor mkb-ondernemingen mogelijk om anoniem bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te melden dat een grootbedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaalt. Het doel van dit meldpunt is om inzicht te krijgen in het aantal grootbedrijven dat de afgesproken betaaltermijnen niet nakomt.

De reden voor dit onderzoek is dat grote bedrijven nu nog een maximale betaaltermijn van 60 dagen kunnen afspreken om hun mkb-leveranciers te betalen. In een wetsvoorstel van maart 2021 staat dat deze betaaltermijn moet worden verkort naar 30 dagen.

Mkb-ondernemingen die diensten of goederen hebben geleverd aan een grootbedrijf, waarbij de afnemer de rekening niet heeft betwist en niet binnen de betaaltermijn heeft betaald, kunnen een anonieme melding doen bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen.

Wat is een mkb-onderneming volgens de ACM

Een onderneming wordt gezien als een mkb-onderneming indien twee van de drie onderstaande vragen met ‘ja’ worden beantwoord, kijkend naar de afgelopen twee jaar:

  1. Bedraagt de waarde van de activa van de onderneming niet meer dan € 20 miljoen?
  2. Is de omzet van de onderneming niet meer dan € 40 miljoen?
  3. Heeft de onderneming minder dan 250 werknemers?

Wat is een grootbedrijf volgens de ACM

Een onderneming wordt gezien als een grootbedrijf indien twee van de drie onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoord worden, kijkend naar de afgelopen twee jaar:

  1. Bedraagt de waarde van de activa meer dan € 20 miljoen?
  2. Is de omzet van de onderneming meer dan € 40 miljoen?
  3. Heeft de onderneming meer dan 250 werknemers?

Reden voor de melding

Het doen van deze meldingen is van belang, zodat de overheid inzicht kan krijgen in de omvang van de problematiek. Bij het doen van de melding kunt u optioneel uw contactgegevens invullen, maar dit is niet nodig. Mkb-ondernemingen kunnen nog vier maanden melding maken van te late betalingen. Op 26 januari 2022 sluit het meldpunt.

Meer informatie of vragen?

Heeft u problemen of vragen omtrent niet betalende afnemers, neem dan contact op met een van de specialisten van Pellicaan Advocaten. U kunt ook een e-mail sturen aan info@pellicaan.nl.