Let op: nieuwe inlenersbeloning

3 september 2019

Als opmars naar twee volledig geharmoniseerde Cao’s voor Uitzendkrachten zijn deze op enkele onderdelen al per 1 en 2 september 2019 aangepast. Daarbij valt op dat per 2 september 2019 de definitie van de inlenersbeloning is gewijzigd. Uitzendkrachten kunnen vanaf deze datum ook aanspraak maken op toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden, die samenhangen met de aard van het werk (bijvoorbeeld hoge of lage temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk).

Toeslagen

Er is geen inleen-cao bekend die voorziet in een ‘hittetoeslag’. De cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen voorziet bijvoorbeeld wel in een vuilwerk- en koudetoeslag en de cao Orsima (voor werknemers werkzaam in onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten) voorziet in een toeslag voor werken met gevaarlijke stoffen. In laatstgenoemde inleen-cao is namelijk bepaald dat werknemers een asbesttoeslag ontvangen van € 1,82 per gewerkt uur indien zij incidenteel met behulp van daartoe voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen werkzaamheden ten aanzien van asbestsanering verrichten.

Let op: de toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder hoge of lage temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk) vormen geen uitputtende opsomming. Het is dus van belang om te inventariseren of de van toepassing zijnde inleen-cao’s – ook los van de genoemde componenten – toeslagen voor werken onder fysiek belastende omstandigheden bevatten, waarop uitzendkrachten aanspraak kunnen maken.

Vanaf 30 december 2019 kunnen uitzendkrachten tevens aanspraak maken op reisuren indien de arbeidsvoorwaardenregeling (zoals een cao) van de inlener hierin voorziet. Vanaf deze datum zal het ook niet meer mogelijk zijn om repeterende week- en dagcontracten aan te bieden, omdat deze dan nog slechts eenmaal kunnen worden aangegaan. Een opvolgend contract kan dan alleen nog worden aangegaan voor de minimale duur van vier weken, wat tot gevolg heeft dat ook de flexibiliteit wordt beperkt.

Tot slot

Tot slot zal waarschijnlijk het uitzendbeding weer aan populariteit gaan winnen na afschaffing van de vaksectoren voor de WW-premie vanaf 1 januari 2020 én de voornoemde afschaffing van de week- en dagcontracten.

Mocht u vragen hebben over de (gevolgen van de nieuwe) Cao’s voor Uitzendkrachten, neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.